İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU KARARLARI

 

 » İç Denetçilerin Görev Kapsamı Hakkında    

» İç Denetimde Yazışma Usulü (Kurul Kararı)      

» Sicil ve Disiplin Amirleri 

» İç Denetçi Görev Alanı 

» İç Denetçinin Bilgi İsteme Yetkisi 

» İç Denetimin Görev Alanı

 
 

 

 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

İç Denetim Birim Başkanlığı

Rektörlük Binası Kat 4

58140 Sivas TURKEY

  

Tel         : 346 219 16 81

Faks       : 346 219 16 81

Santral   :  346 219 10 10 / 2520

 

 

icdenetimbirimi@cumhuriyet.edu.tr

 

 

 

 

 

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu