AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTİLME/ATANMA BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI YÖNERGESİ

C. Ü. PROFESÖRLÜK BAŞVURU ÖN DEĞERLENDİRME FORMU