Telefon: 0 346 219 1038
Belgegeçer: 0 346 219 1038
 Fakültemiz Ulusal Ajans'a Avrupa Gönüllülük Hizmeti Akreditasyonu için başvurdu.

Duyuru Başlangıç Tarihi : 08.08.2017 - Duyuru Bitiş Tarihi : 01.12.2017

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti