Telefon: 0.346.2191131

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık

Üniversitemiz Kampüs içinde ikamet eden öğrenci ve personeli sağlık merkezi aile hekimliğine başvurmakta, başvuruda bulunan hastaların rutin fizik muayeneleri yapılmakta ve tedavileri düzenlenmektedir. Uzmanlık gerektiren bir hastalığı bulunanlar, tetkik ve tedavi amacıyla 2. basamak sağlık kurumuna sevk edilmektedir. Sivas ilçe merkezlerinde bulunan üniversitemize bağlı yüksekokullarda ise öğrenim gören öğrencilerin muayene ve tedavileri sevke yetkili kişinin göndereceği o ilçedeki diğer resmi sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. 
 

Cumhuriyet Üniversitesi Mediko Sağlık Merkezi, Diş hekimliği hizmetleri devam etmekte, üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerimizle, çalışan üniversite personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık problemlerin de ilk başvurduğu; birinci basamak sağlık hizmeti veren; bir kurumdur.


Merkezde hasta muayene ve tedavi işlemleri sabah saat 8:00-12:00, öğleden sonra 13:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Mediko Sağlık Merkezi'nde 1 Aile Hekimi, 1 Diş Hekimi, 1Hemşire, 1 Sekreter ve 1 Hizmetli görev yapmaktadır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkanı olan öğrenciler bu yönetmeliğin mali hükümleri kapsamı dışındadırlar. Bu öğrencilerin Mediko Sağlık Merkezi'nde muayeneleri yapılır, reçeteleri yazılır, ancak ilaç ve hastane giderleri ödenmez. 

Hizmetlerimiz:
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Diş Hekimliği Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
Gençlik Danışma Birimi
Özürlü Öğrenci Birim