|   Cumhuriyet Üniversitesi   |   Ana Sayfa   |  Arama   |   English  |
Doktora Formları

Doktora Yeterlik Formları (Formlar Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır)

1 

   Doktora Yeterlik Komitesi Kurulması Öneri Formu


2 

   Doktora Yeterlik Jürisi Öneri Formu

   Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı

4 

   Doktora Yeterlik Sınavı Yeterlik Komitesi Başarı Tutanağı

Doktora Tez İzleme Komitesi Formları (Formlar Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır)

1 

   Doktora Tez Önerisi


2 

   Doktora Tez İzleme Komitesi Kurulması Önerisi Formu

   Doktora Tez Önerisi Bildirim Formu

4 

   Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu

5 

   Doktora Tez İzleme Komitesi Tez İzleme Formu

6 

   Doktora Tez Önerisinin Reddine Dair Gerekçe Formu

Doktora Tez Savunma Sınavı Formları (Formlar Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır)

1 

   Doktora Tez Savunma Jüri Öneri Formu


2 

   Doktora Tez Sınavı Ön Değerlendirme Formu

   Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı

 

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu