|   Cumhuriyet Üniversitesi   |   Ana Sayfa   |  Arama   |   English  |
İş Akış Şemaları

Personel İşleri 

1 

   Gelen Evrak İş Akış Şeması


   Giden Evrak İş Akış Şeması

   Arşiv İş Akış Şeması

4 

   Bimer Bilgi Edinme İş Akış Şeması

   Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci Akış Şeması

   Enstitü Yönetim Kuruluna Üye Seçimi Süreci Akış Şeması

   Hizmetiçi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması

   İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci

9 

   Mazeret İzni İş Akış Şeması

10 

   Mal Bildirimi İş Akış Şeması

11 

   Müdür/Enstitü Sekreteri Onayı İş Akış Şeması

12 

   Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması

13 

   Yıllık İzin Alma İş Akış Şeması

14 

   Araştırma Görevlisi Alımında Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci İş Akış Şeması

  İdari ve Mali İşleri 

  Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması


  DMO Alımları İş Akış Şeması


  Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması


  Ek Ders Formlarının Hazırlanması Alt Süreç Akış Şeması


5 

  İdari Mali İşler/Mutemet/Ayniyat İş Akış Şeması

 

  Mal Teslim Alma İş Akış Şeması


7 

  Memur Kadrosu Fazla Mesai İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması


  Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması


9 

  Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci Akış Şeması

 

10 

  Sayıştay Kararlarını İzleme Alt Süreç İş Akış Şeması


11 

  Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme Alt Süreci İş Akış Şeması


12 

  Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması


13 

  Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması


14 

  Telefon Faturaları Ödeme Alt Süreç İş Akış Şeması

 

15 

  Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı Akış Şeması

 


Öğrenci İşleri

1 

  Akademik Ders Seçme ve Kayıt Yenileme Alt Süreci Akış Şeması


  Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması


3 

  Ders Telafisi Alt Süreç Akış Şeması


  Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması

 

  Öğrenci Burs Alt Süreci Akış Şeması


  Öğrenci Danışman Değişimi Alt Süreci Akış Şeması


  Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci Akış Şeması


8 

  Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış Şeması


  Öğrenci İşleri İş Akış Şeması


10 

  Öğrenci Kayıt Dondurma Alt Süreci Akış Şeması


11 

  Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Alt Süreci Akış Şeması


12 

  Öğrenci Yeni Kayıt İş Akış Şeması


13 

  Özel Öğrenci Alt Süreci Akış Şeması


14 

  Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması


15 

  Sınavlara İtiraz Alt Süreci Akış Şeması


16 

  Öğrenci Ders Değiştirme Alt Süreci Akış Şeması


17 

  Ders Muafiyeti Alt Süreci Akış Şeması


18 

  Öğrenci Yatay Geçiş Alt Süreci Akış Şeması

 

19 

  Doktora Yeterlilik Sınavı Akış Şeması


20 

  Doktora Tez İzleme Komitesi Alt Süreci Akış Şeması


21 

  Doktora Tez Önerisi Alt Süreci Akış Şeması


22 

  Yüksek Lisans Tez Önerisi Alt Süreci Akış Şeması


23 

  Lisansüstü Tezin Sonuçlanması Alt Süreci Akış Şeması


24 

  Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci Akış Şeması


25   Tez Araştırma İzini İş Akış Şeması

26   Cübap Başvuru İş Akış Şeması

 

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu