|   Cumhuriyet Üniversitesi   |   Ana Sayfa   |  Arama   |   English  |
Tezli Yüksek Lisans Formları

Tezli Yüksek Lisans Formları (Formlar Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır)

 

1 

   Tezli Yüksek Lisans Tez Önerisi Bildirim Formu


2 

   Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Onay Formu

   Tezli Yüksek Lisans Tez Sınavı Kişisel Tez Değerlendirme Raporu

4 

   Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı

 

 

 

 

 

 

 

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu