|   Cumhuriyet Üniversitesi   |   Ana Sayfa   |  Arama   |   English  |
Öğrenci Dilekçe Örnekleri

Öğrenci Dilekçe Örnekleri (Formlar Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır)

1 

   Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi


2 

   Yayın İzin Formu

   Muafiyet Dilekçesi

4 

   Kayıt Dondurma Dilekçesi

5 

   Kayıt Sildirme Dilekçesi

6 

   Af Kanunundan Faydalanma Dilekçesi

7 

   Askerlik Tecil İptali Dilekçesi

8 

   Açık Erişim Sistemi Yayın İzin Formu

9 

   Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diploma Teslim İşleri Vekâletnamesi

10 

   Sehven Seçtiği Ders Değişikliği Dilekçesi

11 

   Alıp Başarısız Olduğu Ders Değişikliği Dilekçesi

12 

   Yeni Ders Ekleme Dilekçesi

13 

   Yatay Geçiş Dilekçesi

14 

   Anket / Araştırma İzin Formu

15    Tezli Yüksek Lisans - Doktora İlişik Kesme Formu

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu