REKTÖR DANIŞMANI

Prof.Dr. Recep TOPARLI

Rektör Başdanışmanı

03 Temmuz 1955 tarihinde Sivas’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamlayarak 1972 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 27 Ekim 1976 tarihinde adı geçen bölümden mezun oldu.
24 Ocak 1977 yine aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. 17 Şubat 1981 tarihinde “Edebiyat Doktoru”, 21 Aralık 1984 tarihinde “Yardımcı Doçent”, 12 Ekim 1988 tarihinde de “Doçent” unvanlarını aldı.
16 Temmuz 1993 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesine atandı. 01 Kasım 1993 tarihinde “Profesör” oldu.
1996 yılında Türk Dil Kurumu üyeliğine seçildi.
Atatürk Üniversitesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesinin çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı. Dört yıla yakın bir süre Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı yaptı.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesine göre 2002-2009 yılları arasında Türk Dil Kurumunda görev yaptı.
18 Ağustos 2009 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne atandı. Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti.
Türk Dil Kurumunun çeşitli çalışma grupları ile yazı kurullarında görev yaptı. Özellikle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu üzerinde çalıştı.
Ellinin üzerinde yayımlanmış eseri ve çok sayıda makalesi vardır.
TRT’de yayımlanan “Bir Kelime Bir İşlem” programında bir süre Türkçe Danışmanlığı yaptı; “Sabah’ın Renkleri” programına da bir süre canlı yayın konuğu olarak katıldı.
Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ile ilgili çok sayıda konferans verdi.
21 Ekim 2010- 06 Ağustos 2012 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.
26 Aralık 2011-26 Aralık 2014 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

Makaleler

Doç. Dr. Enis Baha BİÇER

Rektör Danışmanı

1980 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında da doktora eğitimini tamamladı.

Uzun yıllar çeşitli kamu kurumlarında görev yaptıktan sonra, 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümüne "Öğretim Görevlisi" olarak atandı. Bu bölümde 2012 yılında "Yardımcı Doçent", 2019 yılında da "Doçent" oldu. Aynı fakültede dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, kongre ve sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunan Biçer, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Hâlen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Doç.Dr. Enis Baha Biçer, 8 Ağustos 2016 tarihinden “Rektör Danışmanı” olarak görevlendirilmiştir.

Makaleler

Doç.Dr. Oğuzhan GÖRLER

Rektör Danışmanı

1983 yılında Sivas'ta doğdu. İlk öğrenimini Sivas Kazım Karabekir Paşa ilköğretim Okulu; Orta öğrenimini Sivas Başöğretmen Atatürk Orta Okulu ve Lise öğrenimini Sivas Kongre Lisesinde tamamladı.

2003 yılında kazandığı Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2008 yılında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl Kayseri'de Özel muayenehanesinde Serbest Diş Hekimi olarak çalıştı.

2009 yılında atandığı Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bir yıl süreyle görev yaptı.Yine aynı yıl başladığı Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Doktora Programını 2013 Yılında Sağlık Bilimleri Alanı birinciliği, tüm alanlarda Üniversite üçüncülüğü ile tamamladı. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Master derecesine sahip olup, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Master programı ile Uluslararası İlişkiler Lisans eğitimlerine devam etmektedir.

2013 yılından itibaren Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Oğuzhan Görler evli ve iki çocuk babasıdır.

Makaleler

Doç.Dr. Taner ÇİFÇİ

Rektör Danışmanı

İlk ve orta öğrenimini Yalova’da tamamladı. Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesinde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik görevinde bulundu. 2012 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi, 2015 Yılında ise aynı fakültede Yardımcı Doçent oldu.

Uzmanlık alanları, coğrafya eğitimi ve değerler eğitimidir. Yayımlanmış 2 kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde, sempozyumlarda ve kongrelerde sunduğu çok sayıda tebliği ve yayımlanan makaleleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Başarı belgesine layık görülmüştür. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Halen Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanlığı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

 

Makaleler

Doç. Dr. YÜKSEL AYDIN

Rektör Danışmanı

1968 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Görevine 2008 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde davam etti ve 2013 yılında aynı bölümde yardımcı doçent kadrosuna atandı. Halen görevine devam etmektedir.

2016 yılından itibaren Zara Veysel Dursun Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır.

Makaleler

1 - TÜRK MEVDUAT BANKALARININ SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
2 - FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ İÇİN ANALİZİ AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBIAD,DRJI Özgün Makale
3 - TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSKİNİN İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBIAD, CROSSREF Özgün Makale
4 - AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS, DRJI Özgün Makale
5 - Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
6 - BANKA SERMAYESİ İLE KÂRLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN KANITLAR AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, SOBIAD Özgün Makale
7 - ÖNİZ CANER,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Pamukkale ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
8 - FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: asos index Özgün Makale
9 - DENİZ GÜLHAN,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Society of Economics and Development,Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journals , International Index Copernicus, ResearchBible (Academic Resource Index), Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF),Social Science Research Network (SSRN), SOBİAD Atıf Dizini Özgün Makale
10 - Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Muhasebe Derslerine Karşı Tutumlarının Başarı Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma BİÇER ENİS BAHA,AYDIN YÜKSEL,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
11 - DENİZ GÜLHAN,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBIAD Özgün Makale
12 - ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN SİVAS İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
13 - SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BİÇER ENİS BAHA,AYDIN YÜKSEL,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
14 - AYDIN YÜKSEL,DÜNDAR HİLAL, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
15 - Üretim İşletmelerindeki Lojistik Faaliyetlerin Finansal Performansa Etkisinin İşletme Yetkilileri Algısı: Sivas İlinde Bir Araştırma AYDIN YÜKSEL,bacak sema, Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
16 - YÖNETİM KURULU YAPISI VE BANKA KARLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ ERSOY ERSAN,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBIAD, J-Gate, InfoBase Index Özgün Makale
17 - BANKALARIN LİKİDİTESİNİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK VE BANKAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ERSOY ERSAN,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO HOST Özgün Makale
18 - YÖNETİM KURULU YAPISI VE BANKA KARLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ ERSOY ERSAN,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Index, SOBIAD, OAJI, Sindex, Journal Factor, Sparc Indexing, infobase index, i2or Özgün Makale
19 - BANKALARIN LİKİDİTESİNİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK VE BANKAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ERSOY ERSAN,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Global Journal of Economics and Business Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus, EBSCO, DRJI, SOBIAD, International Citation Index, Google Scholar, CiteFactor Özgün Makale
20 - SİVAS İLİNDEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÇEVRESEL MUHASEBEYE YÖNELİK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ AYDIN YÜKSEL,GÖZÜTOK ESRA, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
21 - KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
22 - ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE ŞİRKET KREDİBİLİTEDEĞERLENDİRMESİ METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ YAPIMSEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,BİRCAN HÜDAVERDİ,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Sobiad, ProQuest, DOAJ Özgün Makale