REKTÖR DANIŞMANI

Prof.Dr. Recep TOPARLI

Rektör Başdanışmanı

03 Temmuz 1955 tarihinde Sivas’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamlayarak 1972 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 27 Ekim 1976 tarihinde adı geçen bölümden mezun oldu.
24 Ocak 1977 yine aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. 17 Şubat 1981 tarihinde “Edebiyat Doktoru”, 21 Aralık 1984 tarihinde “Yardımcı Doçent”, 12 Ekim 1988 tarihinde de “Doçent” unvanlarını aldı.
16 Temmuz 1993 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesine atandı. 01 Kasım 1993 tarihinde “Profesör” oldu.
1996 yılında Türk Dil Kurumu üyeliğine seçildi.
Atatürk Üniversitesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesinin çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı. Dört yıla yakın bir süre Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı yaptı.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesine göre 2002-2009 yılları arasında Türk Dil Kurumunda görev yaptı.
18 Ağustos 2009 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne atandı. Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti.
Türk Dil Kurumunun çeşitli çalışma grupları ile yazı kurullarında görev yaptı. Özellikle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu üzerinde çalıştı.
Ellinin üzerinde yayımlanmış eseri ve çok sayıda makalesi vardır.
TRT’de yayımlanan “Bir Kelime Bir İşlem” programında bir süre Türkçe Danışmanlığı yaptı; “Sabah’ın Renkleri” programına da bir süre canlı yayın konuğu olarak katıldı.
Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ile ilgili çok sayıda konferans verdi.
21 Ekim 2010- 06 Ağustos 2012 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.
26 Aralık 2011-26 Aralık 2014 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

Makaleler

Doç. Dr. Enis Baha BİÇER

Rektör Danışmanı

1980 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında da doktora eğitimini tamamladı.

Uzun yıllar çeşitli kamu kurumlarında görev yaptıktan sonra, 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümüne "Öğretim Görevlisi" olarak atandı. Bu bölümde 2012 yılında "Yardımcı Doçent", 2019 yılında da "Doçent" oldu. Aynı fakültede dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, kongre ve sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunan Biçer, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Hâlen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Doç.Dr. Enis Baha Biçer, 8 Ağustos 2016 tarihinden “Rektör Danışmanı” olarak görevlendirilmiştir.

Makaleler

Doç.Dr. Oğuzhan GÖRLER

Rektör Danışmanı

1983 yılında Sivas'ta doğdu. İlk öğrenimini Sivas Kazım Karabekir Paşa ilköğretim Okulu; Orta öğrenimini Sivas Başöğretmen Atatürk Orta Okulu ve Lise öğrenimini Sivas Kongre Lisesinde tamamladı.

2003 yılında kazandığı Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2008 yılında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl Kayseri'de Özel muayenehanesinde Serbest Diş Hekimi olarak çalıştı.

2009 yılında atandığı Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bir yıl süreyle görev yaptı.Yine aynı yıl başladığı Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Doktora Programını 2013 Yılında Sağlık Bilimleri Alanı birinciliği, tüm alanlarda Üniversite üçüncülüğü ile tamamladı. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Master derecesine sahip olup, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Master programı ile Uluslararası İlişkiler Lisans eğitimlerine devam etmektedir.

2013 yılından itibaren Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Oğuzhan Görler evli ve iki çocuk babasıdır.

Makaleler

Doç.Dr. Taner ÇİFÇİ

Rektör Danışmanı

İlk ve orta öğrenimini Yalova’da tamamladı. Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesinde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik görevinde bulundu. 2012 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi, 2015 Yılında ise aynı fakültede Yardımcı Doçent oldu.

Uzmanlık alanları, coğrafya eğitimi ve değerler eğitimidir. Yayımlanmış 2 kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde, sempozyumlarda ve kongrelerde sunduğu çok sayıda tebliği ve yayımlanan makaleleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Başarı belgesine layık görülmüştür. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Halen Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanlığı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

 

Makaleler

1 - Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sivas İli Örneği) ÇİFÇİ TANER,ARSEVEN AYLA,ARSEVEN İLHAMİ,ORHAN ALEV, Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
2 - Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özdeğerlendirme Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
3 - ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Journal of History Culture and Art Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
4 - Coğrafya Öğretmenlerinin Geribildirime Yönelik Farkındalık Düzeyleri ve Kullanımı ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: International Journal Of Eurasia Social Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
5 - ÇİFÇİ TANER,KÖYBAŞI FATMA, Yayın Yeri: Journal of Education and Practice, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
6 - Farklı Lisans Programlardaki Öğrencilerin Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği KOÇ HAKAN,AKSOY BÜLENT,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
7 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KOÇ HAKAN,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
8 - Geographical Concepts in Turkish Lullabys ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale
9 - Geography Teachers Attitudes and Beliefs Regarding Classroom Management DİKMENLİ YURDAL,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: International Journal of Higher Education, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale
10 - Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Görüşleri DİKMENLİ YURDAL,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
11 - Üniversite Öğrencilerinin Vatan Algısı ve Geçmişe Dönük Değişimi ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
12 - Coğrafya Öğretmenlerinin Okul Dışı Coğrafya Öğretimine İlişkin Görüşleri ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
13 - Effects of Infographics on Students Achievement and Attitude towards Geography Lessons ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Journal of Education and Learning, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale
14 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Coğrafya Alan Bilgi Düzeyleri ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Journal of Educational Sciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: THE GERMAN NATIONAL LIBRARY, OAJİ Özgün Makale
15 - Üstün Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Dersine İlişkin Algıları ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: e-International Journal of Educational Research, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
16 - Coğrafya Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: İNDEX COPERNİCUS, ASOS, OAJİ, SOBİAD, TEİ Özgün Makale
17 - Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Alan Bilgi Düzeyleri DİKMENLİ YURDAL,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
18 - Örnek Olay Yönteminin Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanımı ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TEİ, CİTE FACTOR Özgün Makale
19 - Coğrafya Öğretmenlerinin Değer Eğitiminin Mevcut Durumu İle İlgili Görüş ve Düşünceleri ÇİFÇİ TANER,ESER ÜNALDI ÜLKÜ, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
20 - ÖSS YGS ve LYS Sınavlarındaki Coğrafya Sorularının Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Analizi KOÇ HAKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
21 - Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri KOÇ HAKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale

Doç. Dr. YÜKSEL AYDIN

Rektör Danışmanı

1968 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Görevine 2008 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde davam etti ve 2013 yılında aynı bölümde yardımcı doçent kadrosuna atandı. Halen görevine devam etmektedir.

2016 yılından itibaren Zara Veysel Dursun Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır.

Makaleler