REKTÖR DANIŞMANI

Prof.Dr. Recep TOPARLI

Rektör Başdanışmanı

03 Temmuz 1955 tarihinde Sivas’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamlayarak 1972 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 27 Ekim 1976 tarihinde adı geçen bölümden mezun oldu.
24 Ocak 1977 yine aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. 17 Şubat 1981 tarihinde “Edebiyat Doktoru”, 21 Aralık 1984 tarihinde “Yardımcı Doçent”, 12 Ekim 1988 tarihinde de “Doçent” unvanlarını aldı.
16 Temmuz 1993 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesine atandı. 01 Kasım 1993 tarihinde “Profesör” oldu.
1996 yılında Türk Dil Kurumu üyeliğine seçildi.
Atatürk Üniversitesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesinin çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı. Dört yıla yakın bir süre Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı yaptı.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesine göre 2002-2009 yılları arasında Türk Dil Kurumunda görev yaptı.
18 Ağustos 2009 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne atandı. Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti.
Türk Dil Kurumunun çeşitli çalışma grupları ile yazı kurullarında görev yaptı. Özellikle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu üzerinde çalıştı.
Ellinin üzerinde yayımlanmış eseri ve çok sayıda makalesi vardır.
TRT’de yayımlanan “Bir Kelime Bir İşlem” programında bir süre Türkçe Danışmanlığı yaptı; “Sabah’ın Renkleri” programına da bir süre canlı yayın konuğu olarak katıldı.
Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ile ilgili çok sayıda konferans verdi.
21 Ekim 2010- 06 Ağustos 2012 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.
26 Aralık 2011-26 Aralık 2014 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

Makaleler

Doç. Dr. Enis Baha BİÇER

Rektör Danışmanı

1980 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında da doktora eğitimini tamamladı.

Uzun yıllar çeşitli kamu kurumlarında görev yaptıktan sonra, 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümüne "Öğretim Görevlisi" olarak atandı. Bu bölümde 2012 yılında "Yardımcı Doçent", 2019 yılında da "Doçent" oldu. Aynı fakültede dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, kongre ve sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunan Biçer, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Hâlen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Doç.Dr. Enis Baha Biçer, 8 Ağustos 2016 tarihinden “Rektör Danışmanı” olarak görevlendirilmiştir.

Makaleler

1 - Sağlık İletişiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Medya Kullanımı TAMER GENCER ZEKİYE,DAŞLI YILMAZ,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
2 - Reflection of Motivation Sources and Problems of Students Studying Health Management on Their Expectations of Professional Practices BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
3 - İnternet Bağımlılık Düzeyinin Akademik Ertelemeye Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma YURDAKOŞ KÜRŞAT,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
4 - Yaşlılarda Termal Sağlık Turizmi Hizmet Algısı: Sivas İli Örneği ÖZGÜN OVA PAMUK,BİÇER ENİS BAHA,YURCU GÜLSEREN, Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
5 - Algılanan Hizmet Kalitesinin Yatan Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği ÖZDEMİR HİCRAN,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Turkısh Journal of Marketing, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
6 - Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalite Algısı Üzerine Meta Analiz Çalışması BİÇER DERYA FATMA,ILIMAN EBRAR,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
7 - Bulanık Mantık Maliyet Tespiti: Bir Üniversite Hastanesi Örneği BİÇER ENİS BAHA,ARSLAN ÖZNUR,BİYAN MESUT, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
8 - Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Muhasebe Derslerine Karşı Tutumlarının Başarı Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma BİÇER ENİS BAHA,AYDIN YÜKSEL,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
9 - Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği MALATYALI İREM,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
10 - Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Tekniklerine Bakış Açılarının Ve Yaklaşım Tarzlarının Belirlenmesi: Sivas İli Örneği BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
11 - Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörler Hakkında Görüşleri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği BİÇER ENİS BAHA,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
12 - An Intervention Study Aimed at Preventing the High-Risks withRisk Analysis in the Operating Rooms of Hospitals BİÇER ENİS BAHA,YURDAKOŞ KÜRŞAT, Yayın Yeri: The International Journal Of Business Management, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
13 - Sağlık Yönetimi Mezunlarının Öz-Yeterliliklerinin İstihdam Durumuna Etkisi BİÇER ENİS BAHA,ILIMAN EBRAR,EKİZ TUTKU, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
14 - ŞİMŞEK MERVE,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
15 - Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği ALTAN FATİH,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Business and Management Studies: An International Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
16 - Kamu Hastanelerinde Finansal Performansın Oran Analizi İle Ölçülmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği ALPER AYŞEGÜL,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
17 - Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi BİÇER ENİS BAHA,ALTAN FATİH, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
18 - ORHANER EMİNE,BİÇER ENİS BAHA,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
19 - Kronik Hastalıkların Ekonomik Yükü BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Sağlıkla Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
20 - Toplam Kalite Yönetiminin İşletme Maliyetleri Üzerine Etkisi Kalite Belgesi Öncesi ve Sonrası Dönem Karşılaştırması KARCIOĞLU REŞAT,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
21 - TKY Yaklaşımının İşletme Maliyet Gelişim Süreci Üzerine Etkisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama KARCIOĞLU REŞAT,DURSUN ADEM,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
22 - Hastane Yöneticilerinde Tükenmişlik Düzeyi ULUSOY HATİCE,BİÇER ENİS BAHA,TOSUN NURPERİHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
23 - Toplam Kalite Yönetimi TKY nin Kurumsal İmaj Üzerine Etkileri Yönetici Görüşleri Üzerine Bir Araştırma BİÇER ENİS BAHA,EKİNCİ HASAN,NALDÖKEN ÜMİT, Yayın Yeri: Verimlilik Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
24 - Bir Devlet Hastanesinde Ek Ödeme Yapılmasının İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkileri NALDÖKEN ÜMİT,EKİNCİ HASAN,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
25 - Maliyet Hacim Kar Analizinin Bir Hastane İşletmesi MR Ünitesinde Uygulanması KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
26 - Hastane Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri ULUSOY HATİCE,BİÇER ENİS BAHA,NALDÖKEN ÜMİT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale

Doç.Dr. Oğuzhan GÖRLER

Rektör Danışmanı

1983 yılında Sivas'ta doğdu. İlk öğrenimini Sivas Kazım Karabekir Paşa ilköğretim Okulu; Orta öğrenimini Sivas Başöğretmen Atatürk Orta Okulu ve Lise öğrenimini Sivas Kongre Lisesinde tamamladı.

2003 yılında kazandığı Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2008 yılında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl Kayseri'de Özel muayenehanesinde Serbest Diş Hekimi olarak çalıştı.

2009 yılında atandığı Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bir yıl süreyle görev yaptı.Yine aynı yıl başladığı Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Doktora Programını 2013 Yılında Sağlık Bilimleri Alanı birinciliği, tüm alanlarda Üniversite üçüncülüğü ile tamamladı. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Master derecesine sahip olup, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Master programı ile Uluslararası İlişkiler Lisans eğitimlerine devam etmektedir.

2013 yılından itibaren Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Oğuzhan Görler evli ve iki çocuk babasıdır.

Makaleler

Doç.Dr. Taner ÇİFÇİ

Rektör Danışmanı

İlk ve orta öğrenimini Yalova’da tamamladı. Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesinde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik görevinde bulundu. 2012 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi, 2015 Yılında ise aynı fakültede Yardımcı Doçent oldu.

Uzmanlık alanları, coğrafya eğitimi ve değerler eğitimidir. Yayımlanmış 2 kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde, sempozyumlarda ve kongrelerde sunduğu çok sayıda tebliği ve yayımlanan makaleleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Başarı belgesine layık görülmüştür. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Halen Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanlığı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

 

Makaleler

Doç. Dr. YÜKSEL AYDIN

Rektör Danışmanı

1968 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Görevine 2008 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde davam etti ve 2013 yılında aynı bölümde yardımcı doçent kadrosuna atandı. Halen görevine devam etmektedir.

2016 yılından itibaren Zara Veysel Dursun Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır.

Makaleler