Bilgi Edinme   |   C.Ü. Ana Sayfa   |   EN
Mal Bildirim Formu vermeli miyim?

             3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve 10.08.1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin10 uncu maddesinde ?eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.? denilmekte olup, bu kapsamda mal varlığında önemli bir değişiklik olan personelin, değişikliği izlen bir ay içerisinde ek mal bildirim beyannamesini görev yaptığı birime vermesi gerekmektedir.

             Ayrıca mezkûr yönetmeliğin 11 inci maddesinde ?sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemeleri gerekmektedir.? ifadesi yer aldığından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan personellerin bu kapsamda ilgili yılların Şubat ayı sonuna kadar mal bildirim beyannamelerini görev yaptıkları birimlere vermesi gerekmektedir.

 
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu