Telefon: 0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

ÖYP

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ 

Prof. Dr. Rauf AMİROV    (ÖYP Programı koordinatörü ve Harcama Yetkilisi)   Tel : 219 11 85 - Dahili : 219 10 10/ 1372

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü                            Tel : 219 11 50 - Dahili : 219 10 10/ 1366                            

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü                                Tel : 219 11 53 - Dahili :  219 10 10/ 1364 - 1365

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü                            Tel : 219 10 10 - Dahili :  219 10 10/ 3310 - 3311

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü                            Tel : 219 11 51 - Dahili : 219 10 10/ 1362 - 1363

 (ÖYP Gerçekleştirme Görevlisi )                             Tel : 219 10 10 - Dahili : 219 10 10/ 1372

 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller       

 

ÖYP Yazışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar