Bilgi Edinme   |   C.Ü. Ana Sayfa   |   EN
Kanunlar

-         Türkiye Cumhuriyet Anayasası

-          657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

-          2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

-          5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu.

-          5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

-          4857 sayılı İş Kanunu.

-          2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu.

-          4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu.

-          4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu.

-          3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

-          3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklara Mücadele Kanunu.

-          5682 sayılı Pasaport Kanunu

-          111 sayılı Askerlik Kanunu

-          1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun.

 

 

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu