Telefon: 0.346.2191128

Personel
Daire Başkanlığı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

Duyuru Başlangıç Tarihi : 24.06.2020 - Duyuru Bitiş Tarihi : 08.07.2020

 

   

D         U         Y         U         R         U

 
 
       Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 02.06.2020 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilen ve KPSSP3 ve KPSSP93 puan sıralamasıyla başvurusu alınarak atanmaya hak kazanan asıl ile yedek adayların isim listesi aşağıya çıkarılmıştır.
 
         Asıl Adaylar belgelerini tamamlayarak 02/07/2020 - 08/07/2020 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (08:00-17:00) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Rektörlük Daire Başkanlıkları (A) binası girişine belgeleri şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Müracaat edilen unvanlarda asıl ve yedek adaylar belirlenmiş, asıl kazananlardan süresi içerisinde müracaat olmadığı takdirde yedek olanlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
       
         Eczacı pozisyonuna başvuran adaylar için sıra numarası 1-65 arasında ki adaylar 30/06/2020 tarihinde, 66-126 arasındaki adaylar ise 01/07/2020 tarihinde rektörlük binasında sözlü sınav yapılacaktır sınav saat 09:00’da başlayacaktır.  
  
 
Not: Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınmıştır.
 
 
Göreve Başlama İçin İstenilen Belgeler:
 
  1. 1 (Bir) Adet Kimlik Fotokopisi
  2. 5 (Beş) Adet Biometrik Fotoğraf
  3. Atanmaya hak kazanan adayların gece nöbeti tutmaya engel durumun olmadığını gösteren heyet raporu. (Tam teşekküllü Üniversite veya Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.
  4. Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınacaktır) (e-devlet için tıklayınız.)
  5. Mal bildirim formu (form için tıklayınız.) (Mal Bildirim Formu tek sayfada arkalı-önlü olarak çıkartılıp doldurulacaktır.)
  6. Diplomanın Aslı ve Fotokopisi (Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.) 
  7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devlet için tıklayınız.)
  8. Sertifika, kurs ve ilanda istenilen diğer belgelerin asılları ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için.)
                                                                                                                                                                 İlgililere duyurulur.
 
İlan Edilen Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşmeye Hak Kazanan Asil ve Yedek Listesini Görmek İçin Tıklayınız.
İlan Edilen Sözleşmeli Eczacı Pozisyonu İçin Sözlü Sınava Gireceklerin Listesini Görmek için Tıklayınız.
 
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olduğundan, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

DUYURULAR

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEDEK LİSTEDEN YERLEŞEN ADAYLARIN LİSTESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
ECZACI POZİSYONU SÖZLÜ SINAV SONUCU