Telefon: 0.346.2191128

Personel
Daire Başkanlığı

Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi / Öğretim Görevlisi) Alım İlanı

Duyuru Başlangıç Tarihi : 13.04.2020 - Duyuru Bitiş Tarihi : 28.04.2020

T.C.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

 

 - Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.
- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

DER.

AD.

AÇIKLAMA

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimler /Farmasotik Botanik

Araştırma Görevlisi

5

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı/ Eski Türk Edebiyatı

Araştırma Görevlisi

5

1

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi/ İngiliz Dili Eğitimi

Araştırma Görevlisi

5

1

İngilizce Öğretmenliği ya da İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri /Kelam

Araştırma Görevlisi

5

1

İlahiyat ya da eşdeğer bir fakülte mezunu olup Kelam Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama/ Bölge Planlama

Araştırma Görevlisi

5

1

Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olup, Şehir ve Bölge Planlama veya Mimarlık alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Araştırma Görevlisi

5

1

Hemşirelik lisans mezunu olup, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapıyor olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor/Sporda Psikososyal Alanlar

Araştırma Görevlisi

5

1

Beden Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

Teknoloji Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

5

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, bu alanlarda lisansüstü eğitimi yapıyor olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği/Türk Sanat Müziği

Araştırma Görevlisi

5

1

Türk Müziği alanında doktora yapıyor olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler/Dölerme ve Suni Tohumlama

Araştırma Görevlisi

5

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler YO

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Araştırma Görevlisi

5

1

Sigorta ve Risk Yönetimi, Aktüerya veya Ekonometri Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri/Aşçılık

Öğretim Görevlisi
(Ders verecek)

5

1*

Gastronomi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olup, ilgili alanda en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş
“Aşçılık” belgesine sahip olmak.

Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO

Hukuk/Adalet

Öğretim Görevlisi
(Ders verecek)

5

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Divriği Nuri Demirağ MYO

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri/Turizm ve Otel İşletmeciliği

Öğretim Görevlisi
(Ders verecek)

4

1

Turizm İşletmeciliği bölümü lisans mezunu olup Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Öğretim Görevlisi
(Ders verecek

5

1

Fizik bölümü lisans mezunu olup, Fizik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış ve Tıbbi görüntüleme alanında en az 5 yıl tecrübesi bulunmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Terapi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi

Öğretim Görevlisi
(Ders verecek)

5

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, Spor Fizyoterapisi Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sivas Teknik Bilimler MYO

El Sanatları/ Geleneksel El Sanatları

Öğretim Görevlisi
(Ders verecek)

1**

1*

Grafik bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda en az 10 yıl tecrübesi bulunmak ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak

Suşehri Sağlık YO

Hemşirelik

Öğretim Görevlisi
(Ders verecek)

6

1

Hemşirelik lisans mezunu olup, hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

* YÖK Yürütme Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde başvuruda ALES şartı aranmamaktadır.
**İlgili kadroya başvuran adayların asgari kamu hizmeti süresini karşılamış olması gerekmektedir. (En az 10 yıl)

 

 

Son Başvuru Tarihi                                         :28.04.2020

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi       :30.04.2020

Giriş Sınavı Tarihi                                             :04.05.2020

Sonuç Açıklama Tarihi                                     : 05.05.2020

 

Başvuru Adresi : FAKÜLTE İLANINA BAŞVURU YAPACAKLAR BAŞVURU EVRAKLARINI İLGİLİ FAKÜLTEYE, MESLEK YÜKSEKOKULU İLANINA BAŞVURU YAPACAKLAR BAŞVURU EVRAKLARINI İLGİLİ MESLEK YÜKSEKOKULUNA, YÜKSEKOKUL İLANINA BAŞVURU YAPACAKLAR BAŞVURU EVRAKLARINI İLGİLİ YÜKSEKOKULA GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.


 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi              : www.cumhuriyet.edu.tr

 

İlanı resmi Gazetede görmek için tıklayınız.

 

Genel Şartlar
-          657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
-          ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
-       Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar
-      Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
-      Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.
-      06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süreleri yeniden başlayan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
-    Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
 
Başvuruda İstenen Belgeler:
1-       Başvuru Formu          T I K L A Y I N I Z  
2-       Özgeçmiş,
3-       Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
4-     Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı  (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5-       Transkript fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili), ilgili kurumdan onaylı
6-       Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya E-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri)
7-       ALES Sonuç Belgesi,
8-       Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç),
9-       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
10-   Fotoğraf (1 adet)
11-   Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
 
Önemli Notlar:
1-      Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
2-      Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3-   Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4-      Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek gönderilmesi zorunludur.
5-      İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
6-      Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-      Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
8-    Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

 

 

DUYURULAR

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEDEK LİSTEDEN YERLEŞEN ADAYLARIN LİSTESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
ECZACI POZİSYONU SÖZLÜ SINAV SONUCU