Telefon: 0.346.2191128

Personel
Daire Başkanlığı

Üniversitemiz Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrolarına Atanmaya Hak Kazananlar Hakkında

Duyuru Başlangıç Tarihi : 08.05.2020 - Duyuru Bitiş Tarihi : 22.05.2020

        
         Üniversitemiz tarafından 13.04.2020 tarihli ve 31098 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından yapılan sınav sonucunda atanmaya hak kazananlar, göreve başlama işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeler ile (İlan edilen kadroya başvuru esnasında teslim edilen belgeler hariç) 22.05.2020 tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

           Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışmayanlar açıktan atanma işlemine tabi tutulacaktır, adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ile şahsen veya posta ile başvuru evraklarını Cumhuriyet Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililerin göreve başlamaları Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğü tarafından alınan atama olurlarının daire başkanlığımıza ulaştığı zaman olup, göreve başlama için ayrıca bilgilendirilecektir.

   Herhangi bir Kamu Kurumunda kadrolu bir pozisyonda görev yapanlar Naklen atanma işlemine tabi tutulacaktır. İlgililer naklen atanma isteklerini ve görev yaptıkları kamu kurumu ve bulundukları pozisyonunu belirtir dilekçe ile Başkanlığımıza başvuruda bulunacaklardır. Muvafakat işlemleri tamamlanıp kurumumuzda göreve başlarken  Personel Nakil Bildirimi/Maaş Nakil Bildirimi ile birlikte askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 5 adet fotoğraf ile Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

  

İstenecek belgeler;

  1. Dilekçe    (Naklen atanacaklar hangi kurumda çalıştığını belirtecek)
  2. Aile Hekimlerinden Alınacak Sağlık Raporu.
  3. Adli Sicil Kaydı   (e-devlet sisteminden  almak için   t ı k l a y ı n ı z )  (Açıktan atanacaklar için)
  4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi   (Açıktan ve naklen atanacaklar için)
  5. 5 adet Biyometrik Fotoğraf  (Açıktan ve naklen atanacaklar için)
  6. Askerlik Durum Belgesi  ( e-devlet  sisteminden almak için   t ı k l a y ı n ı z (Açıktan ve naklen atanacaklar için)
  7. Diploma Örneği (Geçici Mezuniyet belgesi) - Transkript Belgesi  (Açıktan ve naklen atanacaklar için)  
  8. Kamuda görev yapıp İstifa etmiş ise geçmiş hizmetini gösterir hizmet cetveli   (Açıktan atanacaklar için e-devletten HİTAP Hizmet Dökümü olarak alabilirler.) 

 


 

                                                                      BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDEDİR, AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.


DUYURULAR

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEDEK LİSTEDEN YERLEŞEN ADAYLARIN LİSTESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
ECZACI POZİSYONU SÖZLÜ SINAV SONUCU