Telefon: 0.346.2191128

Personel
Daire Başkanlığı

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanmaya Hak Kazananlar Hakkında

Duyuru Başlangıç Tarihi : 19.02.2020 - Duyuru Bitiş Tarihi : 04.03.2020

        
         Üniversitemiz tarafından Resmi Gazetede ilan edilen ve Hukuk Fakültesi tarafından yapılan sınav sonucunda atanmaya hak kazananlar, göreve başlama işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeler ile (İlan edilen kadroya başvuru esnasında teslim edilen belgeler hariç) 04.03.2020 tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

           Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışmayanlar açıktan atanma işlemine tabi tutulacaktır, adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ile şahsen veya posta ile başvuru evraklarını Cumhuriyet Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına teslim edecekeler veya göndereceklerdir.

   Herhangi bir Kamu Kurumunda kadrolu bir pozisyonda görev yapanlar Naklen atanma işlemine tabi tutulacaktır. İlgililer naklen atanma isteklerini ve görev yaptıkları kamu kurumu ve bulundukları pozisyonunu belirtir dilekçe ile Başkanlığımıza başvuruda bulunacaklardır. Muvafakat işlemleri tamamlanıp kurumumuzda göreve başlarken  Personel Nakil Bildirimi/Maaş Nakil Bildirimi ile birlikte askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 5 adet fotoğraf ile Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

  

İstenecek belgeler;

  1. Dilekçe    (Naklen atanacaklar hangi kurumda çalıştığını belirtecek)
  2. Heyet Raporu  (Açıktan atanacaklar için  Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastaneleri)
  3. Adli Sicil Kaydı   (e-devlet sisteminden  almak için   t ı k l a y ı n ı z )  (Açıktan atanacaklar için)
  4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi   (Açıktan ve naklen atanacaklar için)
  5. 5 adet Biyometrik Fotoğraf  (Açıktan ve naklen atanacaklar için)
  6. Askerlik Durum Belgesi  ( e-devlet  sisteminden almak için   t ı k l a y ı n ı z (Açıktan ve naklen atanacaklar için)
  7. Diploma Örneği (Geçici Mezuniyet belgesi) - Transkript Belgesi  (Açıktan ve naklen atanacaklar için)  
  8. Kamuda görev yapıp İstifa etmiş ise geçmiş hizmetini gösterir hizmet cetveli   (Açıktan atanacaklar için) 

 

Not: Atama işlemlerine dair olurlar Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından daire başkanlığımıza ulaştığında ilgililer göreve başlatılmak için bilgilendirilecektir.

 

                                                                      BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDEDİR, AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.


DUYURULAR

2020-TUS 1.DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI İLE ÜNİVERSİTEMİZE ATANANLAR HAKKINDA