Telefon :0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başlama Tarihi : 06.07.2020 - Bitiş Tarihi : 21.07.2020

 

 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

        Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun  4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere  06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

KOD NO

 

ÜNVANI

BÜTÇESİ

 

ADEDİ

 

ARANILAN NİTELİKLER

HE01

Hemşire

Özel Bütçe

25*

- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.

(Yenidoğan, Çocuk ve Yetişkin Yoğun Bakımlarında çalıştırılacaktır.)

HE02

Hemşire

Özel Bütçe

25*

- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

(Yenidoğan, Çocuk ve Yetişkin Yoğun Bakımlarında çalıştırılacaktır.)

ST01

Sağlık Teknikeri

 

Özel Bütçe

1

- Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

ST02

Sağlık Teknikeri

 

Özel Bütçe

39**

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programı mezunu olmak.

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

DS01

Diğer Sağlık Personeli

Özel Bütçe

11**

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programı mezunu olmak.

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

DS02

Diğer Sağlık Personeli

Özel Bütçe

1

-Odyoloji bölümü lisans programından mezun olmak.

 

DS03

Diğer Sağlık Personeli

Özel Bütçe

1

- Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lisans programı mezunu olmak.

 

*Göreve başlayıp çalıştığı birimde mesleki yeterlilik anlamında uyum sağlayamayanların görev yeri değiştirilmeyip sözleşmesi fesih edilecektir.

**SGK Hizmet Dökümü belgesinde ilgili meslek kodu ile istenilen primli gün sayısının karşılanmış olması gerekir.

 

       GENEL ŞARTLAR
 1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 2. 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans  mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 5. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması .
 6. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 7. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI  
 •   Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Üniversitemiz Hastanesince onaylanmış) Üniversitemiz Hastanesine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 •   Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
 
 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 •  Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 • Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 •   İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstenilen Belgeler:
 1.    Başvuru formu için tıklayınız.
 2.    Öğrenim belgesi           
 3.    2018 KPSS sonuç belgesi
 4.    Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için.)
                 
Müracaat Başlama Tarihi : 06.07.2020
Müracaat Bitiş Tarihi        :21.07.2020
İlan Edilen Yer                 : 06.07.2020 tarihli Resmi Gazete ilanın görmek için tıklayınız.                                                                                                                     

                                                                                                                                                               DUYURULAR

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmaya Hak Kazananların Dikkatine
Öğretim Elemanı Alımı Düzeltme İlanı
Öğretim Elemanı Alım İlanı
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUCU (YEDEK ADAYLARDAN YERLEŞENLER)