Telefon :0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Başlama Tarihi : 06.07.2020 - Bitiş Tarihi : 21.07.2020

 

 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 - Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ 

BÖLÜMÜ

UNVANI

 AD

NİTELİK 

REKTÖRLÜK

UYGULAMALI BİRİMLER

(TÖMER)

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

1

Lisans ve tezli yüksek lisansını “Türkçe Eğitimi” alanında yapmış olmak. Türkçe öğretimi alanında 10 yıl tecrübeli olmak

 

 
Son Başvuru Tarihi                                          : 21.07.2020
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi       : 22.07.2020
Giriş Sınavı Tarihi                                             : 24.07.2020
Sonuç Açıklama Tarihi                                     : 27.07.2020
İlan Edilen Yer                                                    :06.07.2020 tarihli Resmi Gazete ilanını görmek için tıklayınız.  
 
Başvuru Adresi : Türkçe Öğretim Merkezi Müdürlüğüne (TÖMER)  
 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi              : www.cumhuriyet.edu.tr
 
Genel Şartlar  ve  Özel Şartlar
 1.  657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.  

Başvuruda İstenen Belgeler:
 1. Başvuru Formu          T I K L A Y I N I Z  
 2. Özgeçmiş,
 3.  Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 4. Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı  (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 5. Transkript fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili), ilgili kurumdan onaylı
 6. ALES Sonuç Belgesi,
 7. Yabancı Dil Belgesi
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 9.  Fotoğraf (1 adet)
 10. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
  Önemli Notlar:
 1.  Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
 2.  Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
 3. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 5. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
 DUYURULAR

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmaya Hak Kazananların Dikkatine
Öğretim Elemanı Alımı Düzeltme İlanı
Öğretim Elemanı Alım İlanı
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUCU (YEDEK ADAYLARDAN YERLEŞENLER)