ÖSYM SİVAS
ÖSYM SIVAS
Tanıtım
Yönetim
Linkler
Sivas İli Okullar Listesi
Görev Talebi, Görev İptali
Görevlendirmelerle ilgili bazı açıklamalar...
Sınav Binaları ve Sınav Merkezi Krokisi
Sınavlarda Görev Alanlara Hatırlatmalar
ÖSYM 2017 Sınav Takvimi
İl Dışından ÖSYM Görevlisi Olarak Gelenler İçin Kılavuz
İletişim

Duyurular
Duyurular
Sınavlarda Görev Alanlara Hatırlatmalar

 Sınavlara giren adayların dilekçeleri, velilerin şikayetleri, bina sınav sorumlularının sözlü/yazılı raporları, sınavların yürütülmesinde görevliler arasında yaşanan uyum sorunları, sınav görevinde gerekli ciddiyetin gözetilmemesi, salon dışında bir araya gelinerek konuşulması gibi tüm durumlar ciddiyetle değerlendirilmektedir. Sınavların problemsiz yürütülmesi esas olduğundan, bu hususta gerekli özeni göstermeyenlere bir daha görev verilmemektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususlara dikkat etmek zorunluluk arz etmektedir:

a) Öğrencileri psikolojik açıdan rahatlatmak amacıyla sınav öncesinde motivasyon amaçlı bir konuşma yapılmamalıdır. ÖSYM kimseye böyle bir görev ve yetki vermemiştir. Bu tür konuşmaların öğrenciler üzerinde ters etki de yaptığı unutulmamalıdır.

b) Yaşamlarının önemli bir eşiğinde olan adaylar, sınav nedeniyle heyecanlı olabilmektedirler. Onların bu durumlarını göz önünde bulundurarak, hitap ve yaklaşım tarzında son derece dikkatli olmak önem arz etmektedir. Kaba, incitici ve küçümseyen ifadelerden kaçınmak gerekmektedir.

c) Sınav esnasında öğrencilerin başında dikilmek, sürekli salonda gezinmek suretiyle dikkatleri dağıtmamak gerekir. Öğrencilerin evraklarıyla ilgili yapılması gereken işlemleri güncel uygulamaları takip ederek zamanında yapmak da çok önemlidir.

d) Sınav görevlilerinin kılık kıyafetlerine dikkat etmeleri, günlük ev ya da sportif kıyafetlerle sınav salonlarına gelmemeleri, salonlarda adayları rahatsız edecek şekilde ses çıkaran ayakkabılar giymemeleri gerekmektedir.

Göstereceğiniz titizlik ve hassasiyet için teşekkür ederiz.

 
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu