Telefon: 0.346.2191183

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Vizyon

 Bilgi, teknoloji ve üretimde, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda ülkemize örnek, dünyada saygın mezunlar yetiştirip, tercih edilen, katılımcı, şeffaflık ve ölçüle bilirlik odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği, toplumun hızlı gelişim ve değişim sürecinde iletişimi en etkin kullanan, halkla bütünleşmiş ve hizmeti hayat boyu eğitim anlayışıyla hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayarak bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamaktır.