ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Anadolu Selçukluları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doç. Dr. Abdullah KAYA - Müdür - ( Telefon : Dahili -)
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dr.Öğr. Üyesi Ebru BİLGET FATAHA - Müdür- ( Telefon: 0 346 219 1010 Dahili: )
URL Adresi : http://cuastam.cumhuriyet.edu.tr
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doç. Dr. Ahmet YÜKSEL - Müdür - ( Telefon : 0 346 219 1010 Dahili )
Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yrd. Doç. Dr. İlknur ŞENTÜRK - Müdür - ( Telefon : 0346 219 1010 Dahili - 2483 )
URL Adresi : http://cevmer.cumhuriyet.edu.tr
Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yrd.Doç.Dr. Tülay KARS FERTELLİ - Müdür - ( Telefon : 0 346 258 0000 Dahili )
Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Müdür - ( Telefon : Dahili -)
Folklor Araştırmaları Merkezi
Yrd. Doç. Dr. Uğur Başaran - Müdür - ( Telefon : 0 346 219 1010 Dahili )
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Prof. Dr. Serdar SOYDAN - Müdür - ( Telefon : Dahili -)
İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ( CÜTAM )
Prof. Dr. Mehmet KUL - Müdür - ( Telefon : Dahili -)
URL Adresi : http://cutam.cumhuriyet.edu.tr
Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi
Yrd.Doç.Dr.Yusuf Ziya OĞRAK - Müdür - ( Telefon : 0 346 219 1010 Dahili 1896 - 2959)
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANAK - Müdür - ( Telefon : 0 346 219 1010 Dahili -)
Kültür Mirasları ve Sanat Eserleri Koruma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yrd. Doç. Dr. Meryem ACARA ESER - Müdür - ( Telefon : 0 346 219 1010 Dahili -)
Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Prof.Dr. Sezai ELAGÖZ - Müdür - ( Telefon : 0 346 258 0000 Dahili -)
Optik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doç. Dr. Pınar BAŞER - Müdür - ( Telefon : 0 346 258 0000 Dahili -)
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak - Müdür - ( Telefon : 0 346 219 1010 - Dahili : 2029 - 2030 )
URL Adresi : http://pdo.cumhuriyet.edu.tr/
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yrd. Doç. Dr.Sema YILMAZ - Müdür - ( Telefon : 0 346 258 0000 Dahili -)
Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)
URL Adresi : http://hastaneler.cumhuriyet.edu.tr/
Sanayi ve Ticaret İşbirliğini Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yrd.Doç.Dr.Yavuz TÜRKAY - Müdür - ( Telefon : 0 346 219 1010 Dahili 1930)
Sivas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Prof.Dr. Adnan MAHİROĞULLARI - Müdür - ( Telefon : 0 346 258 0000 Dahili -)
Sürekli Eğitim Merkezi ( CÜSEM )
Yrd. Doç. Dr. Enis Baha BİÇER - Müdür - ( Telefon : 0 346 219 1010 - 2860 )
URL Adresi : http://cusem.cumhuriyet.edu.tr/
Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Prof.Dr. Nazire Özgen ERDEM - Müdür - ( Telefon : Dahili -)
Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yrd.Doç.Dr. Recep GÜMÜŞ - Müdür - ( Telefon : 0 346 258 0000 Dahili -)
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doç.Dr. Hakan YEKBAŞ - Müdür - ( Telefon : 0 346 219 1010 Dahili -)
URL Adresi : http://tomer.cumhuriyet.edu.tr/
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ( CÜZEM )
Yrd. Doç. Dr. Vehbi ÜNAL - Müdür - ( Telefon : 0 346 219 1010 - 2645 )
URL Adresi : http://cuzem.cumhuriyet.edu.tr/
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yrd.Doç.Dr. Yunis TORUN - Müdür - ( Telefon : 0 346 258 0000 Dahili -)
Yüksek İrtifa ve Spor Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜL- Müdür - ( Telefon : 0 346 258 0000 Dahili -)