Misyon - Vizyon

Misyon

Cumhuriyet Üniversitesi'nin temel misyonu; İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon

Cumhuriyet Üniversitesi'nin temel misyonu; İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlamak.

ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ

"Dünyanın her kesimindeki partner üniversitelerimizle yürüttüğümüz hareketlilik projeleri sayesinde kurulan yüksek kaliteli ortaklıklar ve dünya standartlarında sürdürülebilir bir eğitim öğretim ve araştırma seviyesi ile küresel boyutta önde gelen bir kurum olma vizyonu doğrultusunda, "Gelenekten Geleceğe" sloganımızda belirtildiği gibi kültürel geçmişimizi modern çağın gereklilikleri ve gelişmeleri ile birleştirerek küresel gelişime katkıda bulunmak."


Önceliklerimiz.


  • Çok dilli ve çok kültürlü bir eğitim yapısı ve teşkilatlanması oluşturmak
  • Erasmus+ gibi uluslararası hareketlilik projeleri yürüterek tüm personelimize uluslararası odak ve farkındalık kazandırmak
  • Uluslararası kaynak fırsatlarına erişim kapasitemizi artırmak
  • Uluslararası öğrenci ve personel sayımızı artırmak
  • Dünyanın her kesimindeki yükseköğretim kurumları ve araştırma merkezleri ile sahip olunan iletişim ve ortaklıkları daha ileriye taşımak
  • Hem yabancı hem de Türk öğrencilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık verebilen uluslararası seviyede bir öğrenme ve yaşam tecrübesi sunmak
  • Öğrencilerimizin her saniye hızlanan olan küresel gelişime uyum ve katkı sağlayabilecek küresel vizyona ve vasıflara sahip yetkin bireyler olarak yetişmelerini sağlamak
  • Öğrencilerimizin uluslararası ölçekte aktivitelere aktif katılımını desteklemek
  • Farklı kültür ve değerlere sahip bireylerin bir arada bulunabildiği, milli değerlerin farkındalığına ve uluslararası vizyona sahip bir kampüs ortamı oluşturabilmek için yabancı ve Türk öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak
  • Tarihi ve kültürel ortaklıklara sahip olduğumuz ülkeler ve bu ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile ilişkilerimizi korumak ve güçlendirmek