GENEL SEKRETER

Genel Sekreter : Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ

Genel Sekreter Vekili

1976 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamladı. 1999 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı muhtelif okullarda 5 yıl boyunca “Türkçe Öğretmeni” olarak çalıştı. 2004 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili Bölümüne “Türk Dili Okutmanı” olarak atandı.
2005 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde “Hüdâyî-i Kadîm Dîvânı (Edisyon Kritik-Metin-İnceleme)” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, 2011 yılında “Sebzî Divanı (İnceleme-Tenkitli Metin)” adlı çalışmasıyla da doktora öğrenimini tamamladı.
2012-2015 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 yılında CÜ TÖMER Müdürlüğüne atandı.
Osmanlı kültürü ve edebiyatı konusunda değişik dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri, ulusal ve uluslararası bildirileri ve beş kitabı bulunmaktadır.
Hâlen Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Hakan YEKBAŞ, evli ve üç çocuk babasıdır.

Projeler

1 - -> Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 30.01.2018 - 04.12.2018
2 - Sultanşehir Sivasımızın Âşıklarından On İkisi ile İlgili Eserin Hazırlanarak Yayıma Hazır Hâle Getirilmesi -> Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 26.01.2018 - 27.11.2018
3 - -> Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 09.02.2017 - 01.12.2017
4 - Sivas taki Vakıf Eserlerinin ve Tanıtım Yazılarının Bilimsel Açıdan İncelenmesi -> Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 30.01.2017 - 01.12.2017
5 - Onlar da Buradaydı, Sivas Yazarlarıyla Buluşuyor -> Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 14.02.2017 - 29.11.2017
6 - -> Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 21.02.2017 - 21.11.2017 0
7 - Onlarda Buradaydı -> Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 18.01.2017 - 20.11.2017
8 - -> Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 10.02.2017 - 14.11.2017
9 - Şemseddin Sivasî nin Mensur Eserlerinin Yayıma Hazır Hâle Getirilmesi ve Topluma Kazandırılması -> Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 09.02.2016 - 19.12.2016
10 - Kadı Burhaneddin in Çeşitli Yönleriyle Topluma Tanıtılması Onunla İlgili Bir Eser Hazırlanması ve Arapça Eserlerinin Türkçeye Tercüme Edilerek Yayıma Hazır Hâle Getirilmesi -> Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 09.02.2016 - 19.12.2016
11 - Kadı Burhaneddin in Çeşitli Yönleriyle Bilim Dünyasına ve Toplumumuza Tanıtılması -> Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 10.02.2016 - 19.12.2016