GENEL SEKRETER

Genel Sekreter : Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ

Genel Sekreter Vekili

1976 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamladı. 1999 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı muhtelif okullarda 5 yıl boyunca “Türkçe Öğretmeni” olarak çalıştı. 2004 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili Bölümüne “Türk Dili Okutmanı” olarak atandı.
2005 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde “Hüdâyî-i Kadîm Dîvânı (Edisyon Kritik-Metin-İnceleme)” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, 2011 yılında “Sebzî Divanı (İnceleme-Tenkitli Metin)” adlı çalışmasıyla da doktora öğrenimini tamamladı.
2012-2015 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 yılında CÜ TÖMER Müdürlüğüne atandı.
Osmanlı kültürü ve edebiyatı konusunda değişik dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri, ulusal ve uluslararası bildirileri ve beş kitabı bulunmaktadır.
Hâlen Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Hakan YEKBAŞ, evli ve üç çocuk babasıdır.

Makaleler

1 - Malatyalı Necâtî ve Şehir Methiyeleri YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
2 - Sivaslı Bir Divan Şairi Rûhî YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
3 - Fihrist i Makâmât Ahmed Avni Konuk a mı Aittir YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Türk Kültürü İncelemeleri, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
4 - Türk Edebiyatında Hz Ali Mevlidleri YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale
5 - Divan Şairinin Sessiz ve Gizli Anlatımı Muvaşşah YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
6 - Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
7 - Receb Vahyî ve Leyle i Regâ ib Adlı Regâibiyyesi YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
8 - Mehmed Fevzî Efendi nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin Câiz Olduğuna Dair Risalesi YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
9 - Klasik Türk Şiirinde Regâibiyye ve Mehmed Fevzi Efendi ninRegâibiyyesi YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
10 - Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
11 - Divan Şiirinde Kur ân YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: İSTEM Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
12 - Klasik Türk Şiirinde Bazı Halk İnanışları YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
13 - Zâtî Divanı nda Halk İnanışları YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
14 - Divan Şairinin Penceresinden Acem Şairleri YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
15 - Mahallileşme ve Şeyhülislam Yahya YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
16 - Tırnakçı zâde Mehmed Sa îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesi YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
17 - Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şârihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
18 - 16 Yüzyılda Müezzin Bir Şâir Hüdâyî i Kadîm YEKBAŞ HAKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale