GENEL SEKRETER

Genel Sekreter : Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ

Genel Sekreter Vekili

1976 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamladı. 1999 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı muhtelif okullarda 5 yıl boyunca “Türkçe Öğretmeni” olarak çalıştı. 2004 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili Bölümüne “Türk Dili Okutmanı” olarak atandı.
2005 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde “Hüdâyî-i Kadîm Dîvânı (Edisyon Kritik-Metin-İnceleme)” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, 2011 yılında “Sebzî Divanı (İnceleme-Tenkitli Metin)” adlı çalışmasıyla da doktora öğrenimini tamamladı.
2012-2015 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 yılında CÜ TÖMER Müdürlüğüne atandı.
Osmanlı kültürü ve edebiyatı konusunda değişik dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri, ulusal ve uluslararası bildirileri ve beş kitabı bulunmaktadır.
Hâlen Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Hakan YEKBAŞ, evli ve üç çocuk babasıdır.

Akademik ve İdari Görevler

2018 - -> PROFESÖR -> SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2013 - -> DOÇENT -> CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
OĞUZ LEHÇELERİ ANABİLİM DALI
2011 - 2013 -> YARDIMCI DOÇENT -> CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
OĞUZ LEHÇELERİ ANABİLİM DALI
2004 - 2011 -> OKUTMAN -> CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
2016 - -> Genel Sekreter -> CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK

2014 - -> Arş. Uyg. Merkezi Müdürü -> CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2012 - 2015 -> Enstitü Müdür Yardımcısı -> CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ