REKTÖR DANIŞMANLARI

Prof.Dr. Recep TOPARLI

Rektör Başdanışmanı

03 Temmuz 1955 tarihinde Sivas’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamlayarak 1972 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 27 Ekim 1976 tarihinde adı geçen bölümden mezun oldu.
24 Ocak 1977 yine aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. 17 Şubat 1981 tarihinde “Edebiyat Doktoru”, 21 Aralık 1984 tarihinde “Yardımcı Doçent”, 12 Ekim 1988 tarihinde de “Doçent” unvanlarını aldı.
16 Temmuz 1993 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesine atandı. 01 Kasım 1993 tarihinde “Profesör” oldu.
1996 yılında Türk Dil Kurumu üyeliğine seçildi.
Atatürk Üniversitesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesinin çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı. Dört yıla yakın bir süre Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı yaptı.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesine göre 2002-2009 yılları arasında Türk Dil Kurumunda görev yaptı.
18 Ağustos 2009 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne atandı. Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti.
Türk Dil Kurumunun çeşitli çalışma grupları ile yazı kurullarında görev yaptı. Özellikle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu üzerinde çalıştı.
Ellinin üzerinde yayımlanmış eseri ve çok sayıda makalesi vardır.
TRT’de yayımlanan “Bir Kelime Bir İşlem” programında bir süre Türkçe Danışmanlığı yaptı;  “Sabah’ın Renkleri” programına da bir süre canlı yayın konuğu olarak katıldı.
Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ile ilgili çok sayıda konferans verdi.
21 Ekim 2010- 06 Ağustos 2012 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.
26 Aralık 2011-26 Aralık 2014 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

Eğitim Bilgileri

  1977 - 1981
Doktora
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
Tez Adı: İrşâdü''l-Mülûk ve''s-Selâtîn
  1972 - 1976
Lisans
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Tez Adı:

Dr. Öğretim Üyesi Enis Baha BİÇER

Rektör Danışmanı

1980 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında da doktora eğitimini tamamladı.
2012 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümüne “Yardımcı Doçent” olarak atandı. Aynı fakültede dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.
Hâlen Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Biçer, 8 Ağustos 2016 tarihinden “Rektör Danışmanı” olarak görevlendirilmiştir.

Eğitim Bilgileri

  2006 - 2011
Doktora
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME (DR)

Tez Adı: Toplam kalite yönetimi yaklaşımının işletme maliyetleri üzerine etkisi ve bir üretim işletmesinde uygulama
  2003 - 2006
Yüksek Lisans
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME (YL) (TEZLİ)

Tez Adı: Toplam kalite yönetiminin kurumsal imaj üzerine etkileri ve bir araştırma
  1999 - 2003
Lisans
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ
MALİYE PR. (İÖ)
Tez Adı:

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan GÖRLER

Rektör Danışmanı

1983 yılında Sivas'ta doğdu. İlk öğrenimini Sivas Kazım Karabekir Paşa ilköğretim Okulu; Orta öğrenimini Sivas Başöğretmen Atatürk Orta Okulu ve Lise öğrenimini Sivas Kongre Lisesinde tamamladı.

2003 yılında kazandığı Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2008 yılında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl Kayseri'de Özel muayenehanesinde Serbest Diş Hekimi olarak çalıştı.

2009 yılında atandığı Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bir yıl süreyle görev yaptı.Yine aynı yıl başladığı Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Doktora Programını 2013 Yılında Sağlık Bilimleri Alanı birinciliği, tüm alanlarda Üniversite üçüncülüğü ile tamamladı. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Master derecesine sahip olup, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Master programı ile Uluslararası İlişkiler Lisans eğitimlerine devam etmektedir.

2013 yılından itibaren Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Görler evli ve biricik oğlu "Atahan Mert" in babasıdır.

Eğitim Bilgileri

  2009 - 2013
Doktora
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
Tez Adı: CAD/CAM teknolojisiyle hazırlanan metal alt yapılara uygulanan farklı yüzey şartlandırıcılarının porselen bağlantı dayanımı üzerine etkilerinin incelenmesi
  2003 - 2008
Lisans
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ PR.

Tez Adı:
  2015 -
Lisans
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (AÇIKÖĞRETİM)
Tez Adı:
  2016 -
Yüksek Lisans
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZSİZ)

Tez Adı:

Dr. Öğretim Üyesi Taner ÇİFÇİ

Rektör Danışmanı

İlk ve orta öğrenimini Yalova’da tamamladı. Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesinde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik görevinde bulundu. 2012 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi, 2015 Yılında ise aynı fakültede Yardımcı Doçent oldu.

Uzmanlık alanları, coğrafya eğitimi ve değerler eğitimidir. Yayımlanmış 2 kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde, sempozyumlarda ve kongrelerde sunduğu çok sayıda tebliği ve yayımlanan makaleleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Başarı belgesine layık görülmüştür. Evli ve bir çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Halen Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanlığı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

 

Eğitim Bilgileri

  2011 - 2014
Doktora
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
COĞRAFYA EĞİTİMİ (DR)

Tez Adı: Coğrafya müfredatındaki değerlerin eğitimi üzerine bir model çalışması
  2008 - 2011
Yüksek Lisans
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Tez Adı: Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi romanların kullanımının öğrencilerin akademik başarısı üzerine etkisi
  2004 - 2008
Lisans
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
AMASYA EĞİTİM FAKÜLTESİ


Tez Adı: