REKTÖR DANIŞMANLARI

Prof.Dr. Recep TOPARLI

Rektör Başdanışmanı

03 Temmuz 1955 tarihinde Sivas’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas’ta tamamlayarak 1972 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 27 Ekim 1976 tarihinde adı geçen bölümden mezun oldu.
24 Ocak 1977 yine aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. 17 Şubat 1981 tarihinde “Edebiyat Doktoru”, 21 Aralık 1984 tarihinde “Yardımcı Doçent”, 12 Ekim 1988 tarihinde de “Doçent” unvanlarını aldı.
16 Temmuz 1993 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesine atandı. 01 Kasım 1993 tarihinde “Profesör” oldu.
1996 yılında Türk Dil Kurumu üyeliğine seçildi.
Atatürk Üniversitesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesinin çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı. Dört yıla yakın bir süre Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı yaptı.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesine göre 2002-2009 yılları arasında Türk Dil Kurumunda görev yaptı.
18 Ağustos 2009 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne atandı. Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti.
Türk Dil Kurumunun çeşitli çalışma grupları ile yazı kurullarında görev yaptı. Özellikle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu üzerinde çalıştı.
Ellinin üzerinde yayımlanmış eseri ve çok sayıda makalesi vardır.
TRT’de yayımlanan “Bir Kelime Bir İşlem” programında bir süre Türkçe Danışmanlığı yaptı;  “Sabah’ın Renkleri” programına da bir süre canlı yayın konuğu olarak katıldı.
Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ile ilgili çok sayıda konferans verdi.
21 Ekim 2010- 06 Ağustos 2012 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.
26 Aralık 2011-26 Aralık 2014 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

Makaleler

1 - En Büyük Sözlük mü Yanlışlarla Dolu Şişirilmiş Sözlük mü Püsküllüoğlu Sözlüğü TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Türk Dili, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
2 - Lehçe i Osmânî deki Atasözkeri TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
3 - Bilimsel Eleştiri ve Hoşgörü 1 TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Türk Dili, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
4 - Bilimsel Eleştiri ve Hoşgörü 2 TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Türk Dili, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
5 - Sultan İbrahim in Ölümü Üzerine Hârezmli Hâfız ın Yazdığı Mersiye TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Türk Dili, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
6 - Türkçemizdeki Galat Sözler TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Türk Dili, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
7 - Ahmet Suzi TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Revak, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
8 - Halûk Bey in Ardından TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Yedi İklim, Yıl: 1992 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
9 - Gülşen Abâd ın Yayını Üzerine TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: İslâmî Edebiyat, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
10 - Bir Cönkten Derlenen Mâniler TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Türk Folkloru, Yıl: 1985 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
11 - Özbek Edebiyatı ndan Seçme Kısa Hikâyeler TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Türk Edebiyatı, Yıl: 1984 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
12 - Çağatay Şairi Hafız Harezmî TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1984 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
13 - Abdulmecid Sivasî Dinanı ndan Seçmeler TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Gurbet, Yıl: 1984 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
14 - Şemseddin Sivasî TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Gurbet, Yıl: 1983 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
15 - Şemseddin Sivasî Mevlid i Şerif TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Gurbet, Yıl: 1983 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
16 - Özbek Halk Masalları TOPARLI RECEP, Yayın Yeri: Türk Folkloru, Yıl: 1983 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale

Dr. Öğretim Üyesi Enis Baha BİÇER

Rektör Danışmanı

1980 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında da doktora eğitimini tamamladı.
2012 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümüne “Yardımcı Doçent” olarak atandı. Aynı fakültede dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.
Hâlen Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Biçer, 8 Ağustos 2016 tarihinden “Rektör Danışmanı” olarak görevlendirilmiştir.

Makaleler

1 - SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ ALTAN FATİH,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TÜBİTAK-ULAKBİM, Crossref, DOAJ, Google Scholar, Scilit, EconLit, SIS, CiteFactor, PKP/Index, COSMOS, Fınc, Journal Seek Özgün Makale
2 - KAMU HASTANELERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN ORANANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ ALPER AYŞEGÜL,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: EBESCO,ASOS, TÜBİTAK-ULAKBİLİM, SOBİAD Özgün Makale
3 - Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi BİÇER ENİS BAHA,ALTAN FATİH, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK-ULAKBİM, SOBİAD, Google Scholar Özgün Makale
4 - TMS 2 ye Göre Sağlık İşletmelerinde Stokların Değerlendirilmesi Özel Hastane Örneği ORHANER EMİNE,BİÇER ENİS BAHA,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: DergiPark Akademik, ASOS, SOBİAD, ROOTINDEKSING, Türk Eğitim İndeksi, Google Akademik, Arastirmax Özgün Makale
5 - Kronik Hastalıkların Ekonomik Yükü BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Sağlıkla Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
6 - TKY Yaklaşımının İşletme Maliyet Gelişim Süreci Üzerine Etkisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama KARCIOĞLU REŞAT, DURSUN ADEM, BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Scientific Indexing Services, ULAKBİM, Google Scholar, Arastirmax, EBSCOHOST, CiteFactor, Acarindex, SOBİAD Özgün Makale
7 - Toplam Kalite Yönetiminin İşletme Maliyetleri Üzerine Etkisi Kalite Belgesi Öncesi ve Sonrası Dönem Karşılaştırması KARCIOĞLU REŞAT,BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO Özgün Makale
8 - Hastane Yöneticilerinde Tükenmişlik Düzeyi ULUSOY HATİCE,BİÇER ENİS BAHA,TOSUN NURPERİHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: DergiPark Özgün Makale
9 - Toplam Kalite Yönetimi TKY nin Kurumsal İmaj Üzerine Etkileri Yönetici Görüşleri Üzerine Bir Araştırma BİÇER ENİS BAHA, EKİNCİ HASAN, NALDÖKEN ÜMİT, Yayın Yeri: Verimlilik Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: DergiPark Özgün Makale
10 - Bir Devlet Hastanesinde Ek Ödeme Yapılmasının İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkileri NALDÖKEN ÜMİT, EKİNCİ HASAN, BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ASOS, ULAKBİM ve SOBİAD Özgün Makale
11 - Hastane yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine ilişkin görüşleri ULUSOY HATİCE, BİÇER ENİS BAHA, NALDÖKEN ÜMİT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: DergiPark Özgün Makale
12 - Maliyet Hacim Kar Analizinin Bir Hastane İşletmesi MR Ünitesinde Uygulanması KISAKÜREK M MUSTAFA, BİÇER ENİS BAHA, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOHOST, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, ASOS, ULAKBİM, DergiPark Özgün Makale

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan GÖRLER

Rektör Danışmanı

1983 yılında Sivas'ta doğdu. İlk öğrenimini Sivas Kazım Karabekir Paşa ilköğretim Okulu; Orta öğrenimini Sivas Başöğretmen Atatürk Orta Okulu ve Lise öğrenimini Sivas Kongre Lisesinde tamamladı.

2003 yılında kazandığı Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2008 yılında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl Kayseri'de Özel muayenehanesinde Serbest Diş Hekimi olarak çalıştı.

2009 yılında atandığı Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bir yıl süreyle görev yaptı.Yine aynı yıl başladığı Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Doktora Programını 2013 Yılında Sağlık Bilimleri Alanı birinciliği, tüm alanlarda Üniversite üçüncülüğü ile tamamladı. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Master derecesine sahip olup, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Master programı ile Uluslararası İlişkiler Lisans eğitimlerine devam etmektedir.

2013 yılından itibaren Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Görler evli ve biricik oğlu "Atahan Mert" in babasıdır.

Makaleler

1 - Comparative Evaluation of Effects of Laser Modalities on Shear Bond Strengths of Veneering Porcelains to Laser Sintered Substructures: An in Vitro Study GÖRLER OĞUZHAN,GÖZE SAYGIN AYŞEGÜL, Yayın Yeri: Photomedicine and Laser Surgery, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
2 - Fracture Resistance of Molar Crowns Fabricated with Monolithic All-Ceramic CAD/CAM Materials Cemented on Titanium Abutments: An In Vitro Study ÖZDEMİR DOĞAN DERYA,GÖRLER OĞUZHAN,Mutaf Burcu ,ÖZCAN MUTLU,BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ,ÜLGEY MELİH, Yayın Yeri: Journal of Prosthodontics, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
3 - Dental İmplantlara Alternatif Değerlendirme Metodu Olarak Kayıp Dişlerin Boyutlarının Yapay Sinir Ağı Yöntemiyle Tahmini GÖRLER OĞUZHAN,AKKOYUN SERKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
4 - Evaluation of Three-Dimensional Tomography of Interorbital, Biorbital and Bizigomatic Distances in Zeytinli Island (2nd century AD 12th century BC) Individuals DOĞAN MANSUR,ŞALK İSMAİL,ALPASLAN YAŞAR,GÖRLER OĞUZHAN,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
5 - DOĞAN MANSUR,ŞALK İSMAİL,YAŞAR ALPASLAN,GÖRLER OĞUZHAN,SUATA ALPASLAN FADİME, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
6 - Zirkonyum Oksit ve Titanyum Metal Alt Yapıların SBS Üzerine Farklı Lazer Yüzey Uygulamalarının Etkisi GÖZE SAYGIN AYŞEGÜL,ÖZDEMİR ALİ KEMAL,GÖRLER OĞUZHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
7 - The Effects of Some Drinks on Saliva pH DEMİR HAKAN,DEMİR TUĞBA,GÖRLER OĞUZHAN,Özden Safa,ÖZDEMİR DOĞAN DERYA,GÖZE SAYGIN AYŞEGÜL,ÜLGEY MELİH,Muslu Zeliha, Yayın Yeri: JBR Journal of Interdisciplinary Medicine and Dental Science, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
8 - MAKSİLLER SİNÜSÜ İÇİNE ALAN GENİŞ VE ENFEKTE RADİKÜLER KİST: VAKA RAPORU Altunsoy Esra,Çevik Tuğçe,GÖRLER OĞUZHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Dental Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Vaka Takdimi
9 - The assessment of impact properties of a denture base polymer reinforced with various fibbers DEMİR HAKAN,GÖRLER OĞUZHAN,DOĞAN ARİFE,özden safa, Yayın Yeri: International Journal of Academic Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: CrossRef- Ulrich''s Periodicals Directory (ProQuest)- Academic Search Complete (EBSCO)- ZentralBlatt MATH (Springer-Verlag)- IndexCopernicus International (ICV: 7,41, 2013)- Norwegian Social Science Data Services (NSD)- Scholar (Google Cooperation)- Genamics (Journal Seek)- Periodicos (CAPes)- Scirus (Elsevier)- Linguist (ILIT)- Mendeley Özgün Makale
10 - Investigation of the effect of two different denture cleansers on the bond strength of soft liners DEMİR HAKAN,SARI FATİH,GÖRLER OĞUZHAN,ÖZDEN SAFA,DOĞAN ARİFE, Yayın Yeri: International Journal of Academic Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale
11 - Effect of different rotary systems on fracture resistance of post-core reconstructed teeth GÖRLER OĞUZHAN,ZAN RECAİ,ALTUNBAŞ DEMET,ÜLGEY MELİH, Yayın Yeri: Yeditepe Dental Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
12 - Farklı rotary sistemlerin post-core ile restore edilmiş dişlerin kırılma direnci üzerine etkisi. GÖRLER OĞUZHAN,ZAN RECAİ,ALTUNBAŞ DEMET,ÜLGEY MELİH, Yayın Yeri: 7tepe Klinik, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
13 - Bonding Strength of Ceromer with Direct Laser Sintered Ni Cr Based and ZrO2 Metal Infrastructures After Er YAG Nd YAG and Ho YAG Laser Surface Treatments A Comparative In Vitro Study GÖRLER OĞUZHAN,ÖZDEMİR ALİ KEMAL, Yayın Yeri: Photomedicine and Laser Surgery, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
14 - Dual effect of Ho: YAG laser on tensile bond strength of acrylate and soft liner materials GÖRLER OĞUZHAN,ÖZDEMİR DOĞAN DERYA,ÜLGEY MELİH,GÖZE SAYGIN AYŞEGÜL,ZAN RECAİ,HUBBEZOĞLU İHSAN,ÖZDEMİR ALİ KEMAL, Yayın Yeri: International Journal of Academic Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: CrossRef- Ulrich''s Periodicals Directory (ProQuest)- Academic Search Complete (EBSCO)- ZentralBlatt MATH (Springer-Verlag)- IndexCopernicus International (ICV: 7,41 2013)- Norwegian Social Science Data Services (NSD)- Scholar (Google Cooperation)- Genamics (Journal Seek)- Periodicos (CAPes)- Scirus (Elsevier)- Linguist (ILIT)- Mendeley Özgün Makale
15 - Aşırı Atrofiye Mandibulada Bilateral İnferior Alveoler Sinir Repozisyonu: Olgu Sunumu Şimşek İlhami Sancar,ÖZEÇ ABDULLAH İLKER,GÖRLER OĞUZHAN,Şentut Fatih, Yayın Yeri: Estetik, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Vaka Takdimi
16 - The Effects of Er YAG Nd YAG and Ho YAG Laser Surface Treatments to Acrylic Resin Denture Bases on the Tensile Bond Strength of Silicone Based Resilient Liners GÖRLER OĞUZHAN,ÖZDEMİR DOĞAN DERYA,Ulgey Melih,Goze Aysegul,Hubbezoğlu Ihsan,ZAN RECAİ,Ozdemir Ali Kemal, Yayın Yeri: Photomedicine and Laser Surgery, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
17 - Esthetic and functional rehabilitation of soft drink eroded teeth with prosthodontic GÖRLER OĞUZHAN, Yayın Yeri: Journal of Dentistry and Oral Hygiene, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EZB, Chemical Abstracts, WorldCat Vaka Takdimi
18 - Effect of Nd YAG laser on bonding strength of ceromer with zirconium oxide and titanium substructures-An in vitro study GÖRLER OĞUZHAN,ÖZDEMİR ALİ KEMAL, Yayın Yeri: International Journal of Academic Research, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: CrossRef- Ulrich''s Periodicals Directory (ProQuest)- Academic Search Complete (EBSCO)- ZentralBlatt MATH (Springer-Verlag)- IndexCopernicus International (ICV: 7,41 2013)- Norwegian Social Science Data Services (NSD)- Scholar (Google Cooperation)- Genamics (Journal Seek)- Periodicos (CAPes)- Scirus (Elsevier)- Linguist (ILIT)- Mendeley Özgün Makale
19 - Porselen ile titanyumun bağlanma dayanımına Nd-YAG lazerin etkinliğinin incelenmesi GÖRLER OĞUZHAN,ÖZDEMİR ALİ KEMAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Dental Journal, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
20 - Nd:YAG ve KTP:YAG Lazer Uygulaması Sırasında Eksternal Kök Kanal Yüzeyindeki Isı Değişimleri HUBBEZOĞLU İHSAN,ZAN RECAİ,GÖRLER OĞUZHAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
21 - Shear Bond Strength of Composite and Ceromer Superstructures to Direct Laser Sintered and Ni-Cr-based Infrastructures Treated with KTP, Nd:YAG and Er:YAG Lasers: An Experimental Study GÖRLER OĞUZHAN,HUBBEZOĞLU İHSAN,ÜLGEY MELİH,ZAN RECAİ,GÜNER KÜBRA, Yayın Yeri: PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY, Yıl: Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale

Dr. Öğretim Üyesi Taner ÇİFÇİ

Rektör Danışmanı

İlk ve orta öğrenimini Yalova’da tamamladı. Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesinde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik görevinde bulundu. 2012 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi, 2015 Yılında ise aynı fakültede Yardımcı Doçent oldu.

Uzmanlık alanları, coğrafya eğitimi ve değerler eğitimidir. Yayımlanmış 2 kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde, sempozyumlarda ve kongrelerde sunduğu çok sayıda tebliği ve yayımlanan makaleleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Başarı belgesine layık görülmüştür. Evli ve bir çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Halen Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanlığı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

 

Makaleler

1 - ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Journal of History Culture and Art Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
2 - Coğrafya Öğretmenlerinin Geribildirime Yönelik Farkındalık Düzeyleri ve Kullanımı ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: International Journal Of Eurasia Social Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
3 - ÇİFÇİ TANER,KÖYBAŞI FATMA, Yayın Yeri: Journal of Education and Practice, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
4 - Farklı Lisans Programlardaki Öğrencilerin Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği KOÇ HAKAN,AKSOY BÜLENT,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
5 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KOÇ HAKAN,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
6 - Geographical Concepts in Turkish Lullabys ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale
7 - Üniversite Öğrencilerinin Vatan Algısı ve Geçmişe Dönük Değişimi ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
8 - Coğrafya Öğretmenlerinin Okul Dışı Coğrafya Öğretimine İlişkin Görüşleri ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
9 - Geography Teachers Attitudes and Beliefs Regarding Classroom Management DİKMENLİ YURDAL,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: International Journal of Higher Education, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale
10 - Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Görüşleri DİKMENLİ YURDAL,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
11 - Effects of Infographics on Students Achievement and Attitude towards Geography Lessons ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Journal of Education and Learning, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale
12 - Üstün Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Dersine İlişkin Algıları ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: e-International Journal of Educational Research, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
13 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Coğrafya Alan Bilgi Düzeyleri ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Journal of Educational Sciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: THE GERMAN NATIONAL LIBRARY, OAJİ Özgün Makale
14 - Coğrafya Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: İNDEX COPERNİCUS, ASOS, OAJİ, SOBİAD, TEİ Özgün Makale
15 - Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Alan Bilgi Düzeyleri DİKMENLİ YURDAL,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
16 - Örnek Olay Yönteminin Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanımı ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TEİ, CİTE FACTOR Özgün Makale
17 - Coğrafya Öğretmenlerinin Değer Eğitiminin Mevcut Durumu İle İlgili Görüş ve Düşünceleri ÇİFÇİ TANER,ESER ÜNALDI ÜLKÜ, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
18 - ÖSS YGS ve LYS Sınavlarındaki Coğrafya Sorularının Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Analizi KOÇ HAKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
19 - Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri KOÇ HAKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale