YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Kuruluş ve İşleyişi:

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organdır.

Görevleri:

    1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
    2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
    3. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
    4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
    5. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

   Rektör   Prof.Dr. ALİM YILDIZ
   Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı   Prof.Dr. İHSAN HUBBEZOĞLU
   Eczacılık Fakültesi Dekanı   Prof.Dr. BÜLENT SARAÇ
   Edebiyat Fakültesi Dekanı   Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
   Eğitim Fakültesi Dekan Vekili   Prof.Dr. ALİ AKSU
   Fen Fakültesi Dekanı   Prof.Dr. İDRİS ZORLUTUNA
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı   Prof.Dr. ADEM DOĞAN
   İlahiyat Fakültesi Dekanı   Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
   İletişim Fakültesi Dekan Vekili   Prof.Dr. GÜVEN DELİCE
   Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili   Prof.Dr. BAKİ KESKİN
   Mühendislik Fakültesi Dekanı   Prof.Dr. BÜLENT ERDEM
   Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı   Prof.Dr. HATİCE TEL AYDIN
   Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekili   Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
   Teknoloji Fakültesi Dekanı   Prof.Dr. TURHAN KURŞUN
   Tıp Fakültesi Dekanı   Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
   Veteriner Fakültesi Dekanı   Prof.Dr. KÜRŞAT ALTAY
   Turizm Fakültesi Dekan Vekili   Prof.Dr. HAKAN KOÇ
   Üniversite Senatosunca Seçilen Üye   Prof.Dr. MEHMET ŞİMŞİR
   Üniversite Senatosunca Seçilen Üye   Prof.Dr. SİNAN GÜRSOY
   Üniversite Senatosunca Seçilen Üye   Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
   Genel Sekreter Vekili (Raportör)   Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ