Öğrenci Bilgi Sistemi(ÜBS) Personel Sistemleri Öğrenci Bilgi Sistemi(ÜYS) E-Posta
EBYS Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Yemek Listesi Kütüphane Hizmetleri
Rektöre Yazıyorum İhaleler Eduroam Akademik Takvim
Yönetim Kurulu Üyeleri
 

  Kuruluş ve İşleyişi:

  Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organdır.

  Görevleri:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
  2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
  3. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  5. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
 

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 
 
 •    Rektör
 •    Prof. Dr. Alim YILDIZ
 •    Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. İhsan HUBBEZOĞLU
 •    Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Ahmet ALİM
 •    Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
 •    Eğiitim Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Ali AKSU
 •    Fen Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. İsmail ÇELİK
 •    Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Erol BAŞARA
 •    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Adem DOĞAN
 •    İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Yusuf DOĞAN
 •    İletişim Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Cemal AĞIRMAN
 •    Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Nazire ÖZGEN ERDEM
 •    Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR
 •    Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN
 •    Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Ali TAŞKIN
 •    Teknoloji Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Sezai ELAGÖZ
 •    Tıp Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. İlhan ÇETİN
 •    Veteriner Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Haki KARA
 •    Üniversite Senatosunca Seçilen Üye
 •    Prof. Dr. M. Zahir BAKICI
 •    Turizm Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Halit Suavi AHIPAŞAOĞLU
 •    Üniversite Senatosunca Seçilen Üye
 •    Prof. Dr. Sinan GÜRSOY
 •    Üniversite Senatosunca Seçilen Üye
 •    Prof. Dr. Ünal KILIÇ
 •    Genel Sekreter Vekili (Raportör)
 •    Doç. Dr. Hakan YEKBAŞ
  CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu