YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Kuruluş ve İşleyişi:

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organdır.

Görevleri:

    1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
    2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
    3. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
    4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
    5. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

   Rektör   Prof. Dr. Alim YILDIZ
   Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. İhsan HUBBEZOĞLU
   Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Ahmet ALİM
   Edebiyat Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE
   Eğitim Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Ali AKSU
   Fen Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA
   Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Ali TAŞKIN
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Adem DOĞAN
   İlahiyat Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Yusuf DOĞAN
   İletişim Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Cemal AĞIRMAN
   Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Ünal KILIÇ
   Mühendislik Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Bülent ERDEM
   Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN
   Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ
   Teknoloji Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ
   Tıp Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. İlhan ÇETİN
   Veteriner Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Kürşat ALTAY
   Üniversite Senatosunca Seçilen Üye   Prof. Dr. M. Zahir BAKICI
   Turizm Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Halit Suavi AHIPAŞAOĞLU
   Üniversite Senatosunca Seçilen Üye   Prof. Dr. Sinan GÜRSOY
   Üniversite Senatosunca Seçilen Üye   Prof. Dr. Ünal KILIÇ
   Genel Sekreter Vekili (Raportör)   Prof.Dr. Hakan YEKBAŞ