SENATO ÜYELERİ

Kuruluş ve İşleyişi:

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Görevleri:

  1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ

   Rektör   Prof. Dr. Alim YILDIZ
   Rektör Yardımcısı   Prof. Dr. Ünal KILIÇ
   Rektör Yardımcısı   Prof. Dr. Ali TAŞKIN
   Rektör Yardımcısı   Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
   Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. İhsan HUBBEZOĞLU
   Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Ahmet ALİM
   Edebiyat Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE
   Eğitim Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Ali AKSU
   Fen Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA
   Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Ali TAŞKIN
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Adem DOĞAN
   İlahiyat Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Yusuf DOĞAN
   İletişim Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Cemal AĞIRMAN
   Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Ünal KILIÇ
   Mühendislik Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Bülent ERDEM
   Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN
   Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ
   Tıp Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. İlhan ÇETİN
   Turizm Fakültesi Dekan Vekili   Prof. Dr. Halit Suavi AHIPAŞAOĞLU
   Teknoloji Fakültesi Dekan V.   Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ
   Veteriner Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Kürşat ALTAY
   Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü   Doç. Dr. Hakan KOÇ
   Fen Bilimleri Enstitü Müdürü   Prof. Dr. İsmail ÇELİK
   Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü   Prof. Dr. Zübeyda AKIN POLAT
   Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü   Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL
   Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi   Doç. Dr. Oğuzhan GÖRLER
   Eczacılık Fakültesi Temsilcisi   Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ATAŞ
   Edebiyat Fakültesi Temsilcisi   Doç. Dr. Vehbi ÜNAL
   Eğitim Fakültesi Temsilcisi   Doç.Dr. Taner ÇİFÇİ
   Fen Fakültesi Temsilcisi   Doç. Dr. Baki KESKİN
   Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi   Dr. Öğretim Üyesi Özlem ÖZALTUNOĞLU
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi   Doç. Dr. Oğuz KAYNAR
   İlahiyat Fakültesi Temsilcisi   Prof. Dr. Ömer Faruk YAVUZ
   İletişim Fakültesi Temsilcisi   Dr. Öğretim Üyesi Zekiye TAMER GENCER
   Mimarlık Fakültesi Temsilcisi   Dr. Öğretim Üyesi Gamze Fahriye PEHLİVAN
   Mühendislik Fakültesi Temsilcisi   Prof. Dr. Bülent ERDEM
   Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi   Dr. Öğretim Üyesi Enis Baha BİÇER
   Teknoloji Fakültesi Temsilcisi   Doç. Dr. İbrahim CAN
   Tıp Fakültesi Temsilcisi   Doç. Dr. Zekiye HASBEK
   Turizm Fakültesi Temsilcisi   Doç. Dr. Erkan SAĞLIK
   Veteriner Fakültesi Temsilcisi   Doç. Dr. Hasan Hüseyin ARI
   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü   Dr. Öğretim Üyesi Mehmet GÜL
   Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü   Doç. Dr. Nilüfer TUĞUT
   Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü   Doç. Dr. Miraç Burak GÖNÜLTAŞ
   Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü   Doç.Dr. Bekir ZENGİN
   Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü   Dr. Öğretim Üyesi Yüksel AYDIN
   Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü   Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA
   Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Müdürü   Dr. Öğretim Üyesi Derya Fatma BİÇER
   Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Müdürü   Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin KARTAL
   Gemerek Meslek Yüksekokulu Müdürü   Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KANAK
   Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürü   Dr. Öğretim Üyesi Hidayet TAKCI
   Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Müdürü   Dr. Öğretim Üyesi Hakan DEMİRÖZ
   İmranlı Meslek Yüksekokulu Müdürü   Dr. Öğretim Üyesi Alpagut ŞENEL
   Kangal Meslek Yüksekokulu Müdürü   Dr. Öğretim Üyesi Salih YÜKSEK
   Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü   Doç. Dr. Ömer ASLAN
   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü   Prof. Dr. Yalçın KARAGÖZ
   Sivas Meslek Yüksekokulu Müdürü   Dr. Öğretim Üyesi Uğur TUTAR
   Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü   Doç. Dr. Gülay ERCİNS
   Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü   Dr. Öğretim Üyesi Nevzat BALIKÇIOĞLU
   Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Müdürü   Doç. Dr. Mehmet DEMİR
   Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü   Doç. Dr. Abdullah KAYA
   Genel Sekreter Vekili (Raportör )   Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ