Öğrenci Bilgi Sistemi(ÜBS) Personel Sistemleri Öğrenci Bilgi Sistemi(ÜYS) E-Posta
EBYS Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Yemek Listesi Kütüphane Hizmetleri
Rektöre Yazıyorum İhaleler Eduroam Akademik Takvim
Senato Üyeleri
 

  Kuruluş ve İşleyişi:

  Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

  Görevleri:

  1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
 

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ

 
 
 •    Rektör
 •    Prof. Dr. Alim YILDIZ
 •    Rektör Yardımcısı
 •    Prof. Dr. Ünal KILIÇ
 •    Rektör Yardımcısı
 •    Prof. Dr. Mehmet ÇİMEN
 •    Rektör Yardımcısı
 •    Prof. Dr. Ali TAŞKIN
 •    Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. İhsan HUBBEZOĞLU
 •    Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Ali ÇETİN
 •    Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
 •    Eğitim Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Ali AKSU
 •    Fen Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. İsmail ÇELİK
 •    Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Erol BAŞARA
 •    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Adem DOĞAN
 •    İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Yusuf DOĞAN
 •    İletişim Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Cemal AĞIRMAN
 •    Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Nazire ÖZGEN ERDEM
 •    Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR
 •    Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN
 •    Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Ali TAŞKIN
 •    Teknoloji Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Sezai ELAGÖZ
 •    Tıp Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. İlhan ÇETİN
 •    Veteriner Fakültesi Dekan Vekili
 •    Prof. Dr. Haki KARA
 •    Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü
 •    Doç. Dr. Hakan KOÇ
 •    Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
 •    Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA
 •    Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü
 •    Prof. Dr. Zübeyda AKIN POLAT
 •    Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
 •    Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL
 •    Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
 •    Prof. Dr. Hülya TOKER
 •    Eczacılık Fakültesi Temsilcisi
 •    Doç. Dr. Özge ÇEVİK
 •    Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
 •    Prof. Dr. Ahmet BOZDOĞAN
 •    Eğitim Fakültesi Temsilcisi
 •    Yrd. Doç. Dr. Taner ÇİFÇİ
 •    Fen Fakültesi Temsilcisi
 •    Prof. Dr. Lütfiye GENCER
 •    Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi
 •    Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZALTUNOĞLU
 •    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
 •    Doç. Dr. Oğuz KAYNAR
 •    İlahiyat Fakültesi Temsilcisi
 •    Prof. Dr. Ömer Faruk YAVUZ
 •    İletişim Fakültesi Temsilcisi
 •    Yrd. Doç. Dr. Zekiye TAMER GENCER
 •    Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
 •    Yrd. Doç. Dr. Uğur TUZTAŞI
 •    Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
 •    Prof. Dr. Bülent ERDEM
 •    Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
 •    Yrd. Doç. Dr. Enis Baha BİÇER
 •    Teknoloji Fakültesi Temsilcisi
 •    Yrd. Doç. Dr. Onur ÖZSOLAK
 •    Tıp Fakültesi Temsilcisi
 •    Prof. Dr. Özen KARADAĞ
 •    Veteriner Fakültesi Temsilcisi
 •    Doç. Dr. Hasan Hüseyin ARI
 •    Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
 •    Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜL
 •    Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü
 •    Yrd. Doç. Dr. Nilüfer TUĞUT
 •    Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü
 •    Doç. Dr. Erkan SAĞLIK
 •    Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
 •    Yrd. Doç. Dr. Bekir ZENGİN
 •    Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Yrd. Doç. Dr. Derya Fatma BİÇER
 •    Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
 •    Yrd. Doç. Dr. Yüksel AYDIN
 •    Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü
 •    Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA
 •    Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü
 •    Yrd. Doç. Dr. Miraç Burak GÖNÜLTAŞ
 •    Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Yrd. Doç. Dr. Sebahattin KARTAL
 •    Gemerek Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Doç. Dr. Teslima DAŞBAŞI
 •    Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Yrd. Doç. Dr. Hidayet TAKCI
 •    Hafik Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Doç. Dr. Mehmet DEMİR
 •    İmranlı Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Yrd. Doç. Dr. Alpagut ŞENEL
 •    Kangal Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Yrd. Doç. Dr. Salih YÜKSEK
 •    Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Doç. Dr. Ömer ASLAN
 •    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Doç. Dr. İlhan OTAĞ
 •    Sivas Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Yrd. Doç. Dr. Uğur TUTAR
 •    Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Doç. Dr. Gülay ERCİNS
 •    Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Yrd. Doç. Dr. Nevzat BALIKÇIOĞLU
 •    Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Doç. Dr. Ahmet ALİM
 •    Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü
 •    Doç. Dr. Abdullah KAYA
 •    Genel Sekreter Vekili (Raportör )
 •    Doç. Dr. Hakan YEKBAŞ
  CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu