REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Rektör Yardımcısı

1969'da Sivas Yıldızeli'nde doğdu. 1987'de Sivas İmam Hatip Lisesi'nden, 1992'de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne İslâm Tarihi Araştırma Görevlisi olarak girdi. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Anabilim Dalı'nda başladığı doktora tahsilini 1999'da “Yezid b. Muaviye" adlı tezini vererek tamamladı. Mayıs 2005'te İslâm Tarihi doçenti oldu. 2010 yılında ise profesör unvanını aldı.
Halen Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslâm Tarihi Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Ünal KILIÇ'ın, İlk dönem İslâm Tarihi ile ilgili 40 civarında yayınlanmış makalesi ile tebliği ayrıca sekiz de kitabı vardır.  Evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.
İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı (2012-2016)
Cumhuriyet Üniversitesi Senato Üyeliği (İlahiyat Fakültesi Temsilciliği) (2013-2016)
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2012-2016)
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği (2012-...)

Makaleler

1 - Ensabın Cahiliye Arapları ve Hz. Peygamber Nazarındaki Yeri ve Önemi KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Siyer Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
2 - Büyük Fetih Mekke nin Fethi KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Derin Tarih, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
3 - Hz Peygamber in Risalet Öncesi Uzlet İçin Hira Mağarası nı Seçmesinin Sebepleri Üzerine Bazı Mülahazalar KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: İSTEM, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale
4 - Medine ye Hicretin Herkese Farz Kılınması ve Hikmetleri KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Siyer-i Nebî, Yıl: 2013 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
5 - İslam tarihinde İsyanlar ve Adil Yönetim Talepleri KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Din ve Hayat, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
6 - Düşmanlarına Bile Merhametli Muhammed (sav) KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
7 - M J Kister Harre Vakası Bazı Sosyo Ekonomik Tespitler başlıklı makalesinin çevirisi M J Kister Ünal Kılıç, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
8 - Hz Muhammed in İnsan Haklarına Verdiği Önem Çerçevesinde Rahmet ve Savaş Peygamberi Olması KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Muradiye, Yıl: 2010 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
9 - Kabile Asabiyeti Bakımından Yezid b Abdülmelik in Hilafeti KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
10 - Hz Peygamber in Ahlâkı ve Güzel Ahlâka Verdiği Önem KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergis, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
11 - Hz Peygamber i Anlama ve Anlatmada Kaynak ve Araştırmaların Yeri ve Önem KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: İSTEM: İslâm San''at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
12 - Hz Ali nin Şehirlerin İdarecileriyle İlgili Politikaları KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
13 - Yezid b Muaviye nin Şahsiyetinin Oluşumunda Etkili Olan Unsurlar KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
14 - Dini İçerikli Ekonomik Bir Kavram Hums İslâm Öncesi Mekke nin Ticari İlişkileri Yönüyle KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
15 - Peygamberimizin Risâlet Öncesi Geçim Durumu KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: İSTEM: İslâm San''at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, 2004, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
16 - Bi ri Maûne Seferi Sebep Sonuç ve Çıkar İlişkileri Bağlamında KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Marife, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
17 - M J Kister in Bi rimaune Seferi başlıklı makalesinin çevirisi M J Kister, Ünal Kılıç, Yayın Yeri: İstem, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
18 - Kufelilerin Hz Osman a Muhalefet Etmelerinin Sebepleri KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
19 - Mahayudin Hj Yahaya Kufelilerin Miladi VII Yüzyılın Ortalarındaki Siyasie Muhalefetleri başlıklı makalesinin çevirisi Mahayudin Hj Yahaya Ünal Kılıç, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
20 - Ebu l Arab et Temimî nin Kitabu l Mihan isimli eserine kitap tanıtım yazısı KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
21 - Harre Vakasının Sebepleri Hakkında Bazı Mülahazalar KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
22 - Ebû Süfyan b Harb in Hayatı KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale
23 - Ebû Seleme el Hallâl ve Abbâsî Devleti nin Kuruluşundaki Rolü KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: ISSN Özgün Makale

Prof. Dr. Ali TAŞKIN

Rektör Yardımcısı

1958 yılında doğdu. Orta öğrenimini Sivas’ta, üniversite öğrenimini ise Atatürk Üniversitesi’nde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 15 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Üniversitemiz adına doktora yapmak üzere 1998 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosuna naklen atandı. 2002 yılında, “Gazali ve David Hume’un Şüphecilik Anlayışlarının Karşılaştırılması” başlıklı tezle Felsefe Tarihi alanında doktor unvanı aldı.  2004 yılında da Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’na yardımcı doçent, 2007 yılında felsefe alanında doçent, 2012 yılında da  profesör unvanı aldı. 2004 ve 2005 yıllarında, Edinburgh Üniversitesi’nde araştırma ve incelemeler yapmak üzere iki kez İskoçya’da bulundu. 2010 yılında, Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, kısa süreli olarak İtalya, Roma La Sapienza Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 3 Ocak 2013 Tarihinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından ÖSYM Sivas İl Koordinatörü olarak atandı. 2009 yılından itibaren Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Taşkın’ın araştırma alanları, Felsefe Tarihi, Bilgi Felsefesi, Aydınlanma ve Hukuk Felsefesidir. Taşkın’ın, ulusal ve uluslararası nitelikte çok sayıda yayınlanmış makale ve bildirileri yanında, Hume Araştırmaları, İskoç Aydınlanması, Rönesans ve Yeniçağ Felsefesi adlarıyla yayınlanmış üç kitabı bulunmaktadır.

Makaleler

1 - Hume un Adalet Kuramı TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: Dünyası, Türk Felsefe Derneği Yayını, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Philosopher Özgün Makale
2 - Thales le Başlatma Geleneği Üzerine Bazı Değerlendirmeler TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: FELSEFE DÜNYASI, Türk Felsefe Derneği Yayını, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher Özgün Makale
3 - Platon un Demokrasi Paradoksu Popper ın Yorumları ve Türkiye de Demokrasi Tartışmaları TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: KAYGI, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher Özgün Makale
4 - 18 Yüzyılda İskoçya da Seküler Felsefenin Gelişmesi TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: JAPHS Journal Of Alternative Perspectives in Human Sciences, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Philosopher Özgün Makale
5 - Malebranche ın Felsefesinde Epistemolojik Sorunlar TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: Kaygı, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Philosopher Özgün Makale
6 - Francis Hutcheson da Ahlak Duyusu Kavramı ve Motivasyon Kuramı TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: Felsefe Dünyası, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: philosopher Özgün Makale
7 - Sofistlere Özel Bir Referansla Bilginin Kaynağı Üzerine Yapılan Tartışmalar TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Sosyal Bilimler Özgün Makale

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN

Rektör Yardımcısı

1968'de Sivas'ta doğdu. 1985'de Sivas Kongre Lisesi'nden, 1991'de ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak girdi. 2002 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldu. 2003 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinde Gastroenteroloji yan dal ihtisasına başladı ve 2007 yılında Gastroenteroloji uzmanı oldu. Erzurum'da mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2011'de İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) doçenti oldu. 2012'de Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde başhekim yardımcılığı; daha sonra da Tıp Fakültesi dekan yardımcılığı; 2014 yılında Sivas Numune Hastanesi Yöneticiliği/Başhekimliği; 2015 yılında Malatya Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği; 2016 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında ise profesör unvanını aldı. Halen Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim Üyesi olarak görev yapan Dr. Hilmi Ataseven Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevini yürütmektedir.

Makaleler

1 - Antitumor activity of sorafenib on colorectal cancer Kacan Turgut,Nayır Erdinc,ALTUN AHMET,KILIÇKAP SAADETTİN,akgül babacan nalan,ATASEVEN HİLMİ,TEMİZ TİJEN, Yayın Yeri: Journal of Oncological Sciences, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
2 - Comparative Relaxant Effects of Ataciguat and Zaprinast on Sheep Sphincter of Oddi ÇAKMAK EROL,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM,SARAÇ BÜLENT,PARLAK MESUT,çelik cumali,ATASEVEN HİLMİ,Bağcivan İhsan, Yayın Yeri: Balkan Medical Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
3 - Effects of a Multikinase Inhibitor Motesanib AMG 706 Alone and Combined with the Selective DuP 697 COX 2 Inhibitor on Colorectal Cancer Cells TEMİZ TİJEN,ALTUN AHMET,TURGUT NERGİZ HACER,ATASEVEN HİLMİ,KÖYLÜOĞLU GÖKHAN, Yayın Yeri: Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: MEDLINE/pubMed, SCOPUS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC INSTITUTE Özgün Makale
4 - What is hippotherapy The indications and effectiveness of hippotherapy Koca Tuba Tulay,ATASEVEN HİLMİ, Yayın Yeri: North Clin Istanb, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale
5 - Strontium Chloride Can It Be a New Treatment Option for Ulcerative Colitis topal firdevs,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM,tuzcu nesrin,tuzcu mehmet,ATASEVEN HİLMİ,AKYOL MELİH, Yayın Yeri: BioMed Research International, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
6 - Long term efficacy and safety of lamivudine entecavir and tenofovir for treatment of hepatitis B virus related cirrhosis köklü seyfettin,TUNA YAŞAR,GÜLŞEN MURAT TANER,DEMİR MEHMET,KÖKSAL AYDIN ŞEREF,KOÇKAR MUHAMMET CEM,AYGÜN CEM,çoban şahin,ÖZDİL KAMİL,ATASEVEN HÜSEYİN,akın ebru,PÜRNAK TUĞRUL,Yüksel İlhami,ATASEVEN HİLMİ,İBİŞ MEHMET,YILDIRIM BEYTULLAH,NADİR IŞILAY,küçükazma, Yayın Yeri: CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
7 - Does mean platelet volume influence the attack or attack free period in the patients with Familial Mediterranean fever ŞAHİN ŞAFAK,ŞENEL SONER,ATASEVEN HİLMİ,yalçın ilker, Yayın Yeri: Platelets, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
8 - A rare cause of bleeding esophageal varices Alström syndrome ÇAKMAK EROL,oğuz acıbucu duygu,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM,ATASEVEN HİLMİ, Yayın Yeri: Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Vaka Takdimi
9 - Peripheral Arthritis in the Course of Inflammatory Bowel Diseases Yüksel İlhami,ATASEVEN HİLMİ,başar ömer,köklü seyfettin,ERTUĞRUL İBRAHİM,ülker aysel,DAĞLI ÜLKÜ,şaşmaz nurgül, Yayın Yeri: Digestive Diseases and Sciences, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
10 - The effects of sequential treatment as a first line therapy for Helicobacter pylori eradication DEMİR MEHMET,ATASEVEN HİLMİ, Yayın Yeri: Turk J Med Sci, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
11 - A new variant of bile duct duplication with coexistence of distal cholangiocarcinoma KOŞAR MEHMET İLKAY,ATASEVEN HİLMİ,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM,ÇAKMAK EROL,özdemir özer,özer hatice,TOPÇU ÖMER, Yayın Yeri: Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Vaka Takdimi
12 - Effect of Sequential Treatment as a First Line Therapy for Helicobacter pylori Eradication in Patients with Diabetes Mellitus ATASEVEN HİLMİ,DEMİR MEHMET,GEN RAMAZAN, Yayın Yeri: Southern Medical Journal, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
13 - Effect of Helicobacter pylori eradication on insulin resistance serum lipids and low grade inflammation GEN RAMAZAN,DEMİR MEHMET,ATASEVEN HİLMİ, Yayın Yeri: South Med J., Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
14 - Mucocutaneous manifestations in inflammatory bowel disease Yüksel İlhami,ATASEVEN HİLMİ,ERTUĞRUL İBRAHİM,ARHAN MEHMET,İBİŞ MEHMET,DAĞLI ÜLKÜ,demirel BT,ülker aysel,seçilmiş s,Şaşmaz Nurgül, Yayın Yeri: Inflammatory Bowel Diseases, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
15 - Intermittent versus Continuous Pantoprazole Infusion in Peptic Ulcer Bleeding A Prospective Randomized Study Yüksel İlhami,ATASEVEN HİLMİ,köklü seyfettin,ERTUĞRUL İBRAHİM,başar ömer,Ödemiş Bülent,İBİŞ MEHMET,Şaşmaz Nurgül,Şahin Burhan, Yayın Yeri: Digestion, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
16 - Inferior thyroid artery embolization for downhill varices caused by a goiter İBİŞ MEHMET,Uçar Engin,ERTUĞRUL İBRAHİM,boyvat f,başar ömer,ATASEVEN HİLMİ,ÇİÇEK BAHATTİN,OĞUZ DİLEK,Yalınkılıç ZM,AKDOĞAN KAYHAN MERAL, Yayın Yeri: Gastrointestinal Endoscopy, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Vaka Takdimi
17 - Ulcer in the basis of Zenker s diverticulum mimicking esophageal malignancy Ödemiş Bülent,ATASEVEN HİLMİ,başar ömer,ERTUĞRUL İBRAHİM,yüksel osman,Turhan Nesrin, Yayın Yeri: Journal of the National Medical Association, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Vaka Takdimi