REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Rektör Yardımcısı

1969'da Sivas Yıldızeli'nde doğdu. 1987'de Sivas İmam Hatip Lisesi'nden, 1992'de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne İslâm Tarihi Araştırma Görevlisi olarak girdi. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Anabilim Dalı'nda başladığı doktora tahsilini 1999'da “Yezid b. Muaviye" adlı tezini vererek tamamladı. Mayıs 2005'te İslâm Tarihi doçenti oldu. 2010 yılında ise profesör unvanını aldı.
Halen Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslâm Tarihi Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Ünal KILIÇ'ın, İlk dönem İslâm Tarihi ile ilgili 40 civarında yayınlanmış makalesi ile tebliği ayrıca sekiz de kitabı vardır.  Evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.
İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı (2012-2016)
Cumhuriyet Üniversitesi Senato Üyeliği (İlahiyat Fakültesi Temsilciliği) (2013-2016)
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2012-2016)
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği (2012-...)

Kitaplar

İslam Tarihi ve Medeniyeti- Raşid Halifeler Dönemi Bölüm Adı: ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Siyer Yayınları, Editör: Ahmet Önkal, M. Ali Kapar, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 680, ISBN: 978-605-2375-38-9, Bölüm Sayfaları: 373-402 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
İslam Kurumları Tarihi Bölüm Adı: Hâcib,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Grafiker, Editör: Eyüp Baş, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 543, ISBN: 978-605-4692-41-5, Bölüm Sayfaları: 93-101 2017 Ders Kitabı Kitap Bölümü
Hz. Yâr-ı Rasûl Hatice-i Kübrâ Bölüm Adı: ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Kayıhan, Editör: Ünal Kılıç, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 94, ISBN: 978-605-5996-85-7, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü
Ebû Eyyûb el-Ensârî Bölüm Adı: ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, Editör: Ünal Kılıç, Basım Sayısı: 7, Sayfa Sayısı: 146, ISBN: 978-975-389-545-3, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü
Bölüm Adı: ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Siyer Yayınları, Editör: Adnan Demircan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 367, ISBN: 978-605-4620-30-2, Bölüm Sayfaları: 133-159 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
İslam Tarihi ve Medeniyeti (3) Emeviler Bölüm Adı: Emevi Devletinde Muhalefet Hareketleri,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Siyer Yayınları, Editör: Ünal Kılıç, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 690, ISBN: 978-605-2375-41-9 (3.c), Bölüm Sayfaları: 71-79 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
İslam Tarihi ve Medeniyeti (3) Emeviler Bölüm Adı: Kerbela Olayı,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Siyer Yayınları, Editör: Adnan Demircan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 690, ISBN: 978-605-2375-41-9 (3.c), Bölüm Sayfaları: 93-110 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
İslam Tarihi ve Medeniyeti (3) Emeviler Bölüm Adı: Tevvabun Hareketi,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Siyer Yayınları, Editör: Adnan Demircan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 690, ISBN: 978-605-2375-41-9 (3.c), Bölüm Sayfaları: 111-118 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
İslam Tarihi ve Medeniyeti ( Hz. Peygamber Dönemi) Bölüm Adı: ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Siyer Yayınları, Editör: Adnan Demircan, Rıza Savaş, Tahsin Koçyiğit, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 925, ISBN: 978-605-2375-39-6, Bölüm Sayfaları: 487-506 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
Cennet Kadınlarının Seyyidesi Hz.Fatıma Bölüm Adı: Hz. Peygamberin Mirası (Terekesi) bağlamında Hz. Fatıma-Hz. Ebû Bekir İlişkileri,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi, Editör: ali aksu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-2072-08-04, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
İslam Kurumları Tarihi Bölüm Adı: Vali,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Grafiker, Editör: Eyüp Baş, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 543, ISBN: 978-605-4692-41-5, Bölüm Sayfaları: 141-153 2017 Ders Kitabı Kitap Bölümü
İslam Kurumları tarihi Bölüm Adı: Berid-Menzilhane,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Grafiker, Editör: Eyüp Baş, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 543, ISBN: 978-605-4642-41-5, Bölüm Sayfaları: 207-219 2017 Ders Kitabı Kitap Bölümü
İslam Kurumları Tarihi Bölüm Adı: Ribat-Kervansaray,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Grafiker, Editör: Eyüp Baş, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 543, ISBN: 978-605-4692-41-5, Bölüm Sayfaları: 219-227 2017 Ders Kitabı Kitap Bölümü
Tartışmaların Odağındaki Halife Yezid b Muaviye Bölüm Adı: ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Kayıhan Yayınevi, Editör: Adem Doğan, Basım Sayısı: 3, Sayfa Sayısı: 448, ISBN: 6055996604, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü
İslamın Zor Yılları ve İlk Boykot Bölüm Adı: ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Kayıhan, Editör: Nurgül Dere, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 96, ISBN: 978-605-9669-02-03, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü
Siyer Öğretimi Ortaokul ve Orta Öğretim Düzeyi Bölüm Adı: Siyer Öğretimine Dair Öneriler,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Siyer Yayınları, Editör: Muhammed Ali alioğlu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 978-605-9583-06-9, Bölüm Sayfaları: 97-99 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
Siyer Öğretimi Lisans ve Lisans Üstü Öğretim Düzeyi Bölüm Adı: Lisans Üstü Siyer Öğretimi,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Siyer Vakfı, Editör: Muhammed Ali alioğlu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 215, ISBN: 978-605-9283-61-8, Bölüm Sayfaları: 97-98 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
Hazreti Hatice Bölüm Adı: Bir Eş Olarak Hz. Hatice,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi, Editör: Ali Aksu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 148, ISBN: 978-605-5487-80-5, Bölüm Sayfaları: 39-72 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
Şemseddin Sivasi Bölüm Adı: Menâkıb-ı Çâr- Yâr''a Göre Dört Halifenin Birbiriyle Münasebetleri,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi, Editör: Ahmet Dağüstü, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 311, ISBN: 978-605-5487-81-2, Bölüm Sayfaları: 151-172 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
Mü minlerin Annesi Sevgilinin Sevgilisi Hz Yâr ı Rasûl Hatice i Kübrâ Bölüm Adı: ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Kayıhan, Editör: Ünal Kılıç, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 96, ISBN: 978-605-5996-85-7, Bölüm Sayfaları: - 2015 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü
Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi Bölüm Adı: Vali, YezidI, Yezid II,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Türkiye Diyanet vakfı yayınevi, Editör: Komisyon, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 8, ISBN: 978-975-389-713-6 (42 ve 43.cilt), Bölüm Sayfaları: - 2013 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü
Ashab ı Bedr in İsimleri ve Fazileti Bölüm Adı: ,Ünal Kılıç. Cafer Kelkit, Yayın Yeri: Nasihat Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 90, ISBN: 978-9944-774-27-7, Bölüm Sayfaları: - 2013 Bilimsel Kitap Tümü
İslam Kurumları ve Medeniyeti Tarihi Bölüm Adı: Emeviler Dönemi İlim ve Kültür Hayatı,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Attürk Üni., Editör: Hanefi Palabyık, Mustafa Ağırman, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 20, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2012 Ders Kitabı Kitap Bölümü
Psikolojik Taktik Ölümsüz Zafer Mekke nin Fethi Bölüm Adı: ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Kayıhan Yayınevi, Editör: Ünal Kılıç, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 151, ISBN: 978-605-5996-19-2, Bölüm Sayfaları: - 2009 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü
Ebû Eyyûb el Ensârî Eyyûb Sultan Bölüm Adı: ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 146, ISBN: 978-975-389-545-3, Bölüm Sayfaları: - 2008
Peygamber ve Dört Halife Günlerinde Şehir Yönetimi ve Valilik Bölüm Adı: ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Yediveren Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 233, ISBN: 975-6337-02-8, Bölüm Sayfaları: - 2004

Prof. Dr. Ali TAŞKIN

Rektör Yardımcısı

1958 yılında doğdu. Orta öğrenimini Sivas’ta, üniversite öğrenimini ise Atatürk Üniversitesi’nde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 15 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Üniversitemiz adına doktora yapmak üzere 1998 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosuna naklen atandı. 2002 yılında, “Gazali ve David Hume’un Şüphecilik Anlayışlarının Karşılaştırılması” başlıklı tezle Felsefe Tarihi alanında doktor unvanı aldı.  2004 yılında da Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’na yardımcı doçent, 2007 yılında felsefe alanında doçent, 2012 yılında da  profesör unvanı aldı. 2004 ve 2005 yıllarında, Edinburgh Üniversitesi’nde araştırma ve incelemeler yapmak üzere iki kez İskoçya’da bulundu. 2010 yılında, Erasmus Değişim Programı çerçevesinde, kısa süreli olarak İtalya, Roma La Sapienza Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 3 Ocak 2013 Tarihinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından ÖSYM Sivas İl Koordinatörü olarak atandı. 2009 yılından itibaren Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Taşkın’ın araştırma alanları, Felsefe Tarihi, Bilgi Felsefesi, Aydınlanma ve Hukuk Felsefesidir. Taşkın’ın, ulusal ve uluslararası nitelikte çok sayıda yayınlanmış makale ve bildirileri yanında, Hume Araştırmaları, İskoç Aydınlanması, Rönesans ve Yeniçağ Felsefesi adlarıyla yayınlanmış üç kitabı bulunmaktadır.

Kitaplar

Siyaset Felsefesi Tarihi Platon dan Bentham a Bölüm Adı: ,TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: İmge, Editör: Tunçel Ahu, Gülenç Kurtul , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2013 Ansiklopedi Maddesi Kitap Bölümü
Felsefe Tarihi I II Bölüm Adı: Rönesans ve Yeniçağ Felsefesi Tarihi, 16., 17 ve 18. Yüzyıllar,Erkızan. Hatice Nur, Çüçen. A Kadir, Taşkın. Ali, Becermen, Metin, Yayın Yeri: Sentez, Editör: Çüçen, A. Kadir, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: 12-308 2012 Ders Kitabı Kitap Bölümü
Felsefe Tarihi II Bölüm Adı: ,TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: Sentez, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 521, ISBN: 9752640982, Bölüm Sayfaları: - 2012 Kitap Bölümü
İskoç Aydınlanması Bölüm Adı: ,TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: Birey, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 228, ISBN: 9752640982, Bölüm Sayfaları: - 2007
Hume Araştırmaları Bölüm Adı: ,TAŞKIN ALİ, Yayın Yeri: Birey, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 228, ISBN: 9752640974, Bölüm Sayfaları: - 2007

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN

Rektör Yardımcısı

1968'de Sivas'ta doğdu. 1985'de Sivas Kongre Lisesi'nden, 1991'de ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak girdi. 2002 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldu. 2003 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinde Gastroenteroloji yan dal ihtisasına başladı ve 2007 yılında Gastroenteroloji uzmanı oldu. Erzurum'da mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2011'de İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) doçenti oldu. 2012'de Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde başhekim yardımcılığı; daha sonra da Tıp Fakültesi dekan yardımcılığı; 2014 yılında Sivas Numune Hastanesi Yöneticiliği/Başhekimliği; 2015 yılında Malatya Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği; 2016 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında ise profesör unvanını aldı. Halen Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim Üyesi olarak görev yapan Dr. Hilmi Ataseven Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevini yürütmektedir.

Kitaplar

Gastrointestinal semptomlar Bölüm Adı: Hematemez, melena ve Hematochezyası olan hastaya yaklaşım,ALBAYRAK FATİH,ALBAYRAK AYŞE,DURSUN HAKAN,DEMİR MEHMET,ATASEVEN HİLMİ,Albayrak Bülent,AKDOĞAN REMZİ ADNAN,ATEŞ FEHMİ,COŞAR ARİF MANSUR,Erbayrak Mustafa,Güktürk Hüseyin Savaş,Kandemir Adnan,KORKMAZ MURAT,Önlen Yusuf,Öztürk Nevin Akçaer,SEÇKİN YÜKSEL,Tüzün , Yayın Yeri: Çukurova Nobel Tıp Kitapevi, Editör: Prof.Dr.Mehmet Demir, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 344, ISBN: 978-605-66249-7-1, Bölüm Sayfaları: 98-150 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR Bölüm Adı: Assit olan hastaya yaklaşım,ALBAYRAK FATİH,DEMİR MEHMET,ATASEVEN HİLMİ,ALBAYRAK AYŞE,DURSUN HAKAN,AKDOĞAN REMZİ ADNAN,ATEŞ FEHMİ,COŞAR ARİF MANSUR,KORKMAZ MURAT,SEÇKİN YÜKSEL,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM,Albayrak Bülent,Erbayrak Mustafa,GÖKTÜRK HÜSEYİN SAVAŞ,KANDEMİR ALTAY,Önlen Yusuf, Yayın Yeri: Çukurova Nobel Tıp Kitapevi, Editör: Prof.Dr.Mehmet Demir, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 344, ISBN: 978-605-66249-7-1, Bölüm Sayfaları: 216-233 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
Gastrointestinal Semptomlar Bölüm Adı: Kilo kaybı,DEMİR MEHMET,ALBAYRAK FATİH,YAKAR TOLGA,AKDOĞAN REMZİ ADNAN,ALBAYRAK BÜLENT,ALBAYRAK AYŞE,ATASEVEN HİLMİ,ATEŞ FEHMİ,COŞAR ARİF MANSUR,DURSUN HAKAN,ERBAYRAK MUSTAFA,GÖKTÜRK HÜSEYİN SAVAŞ,KORKMAZ MURAT,ÖNLEN YUSUF,AKÇAER ÖZTÜRK NEVİN,SEÇKİN YÜKSEL,TÜZÜN AHM, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitapevi, Editör: Mehmet Demir, Fatih Albayrak, Hilmi Ataseven, Hakan Dursun, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
Gastrointestinal Semptomlar Bölüm Adı: Viral Serolojik Tetkikler,ALBAYRAK AYŞE,DEMİR MEHMET,ALBAYRAK FATİH,AKDOĞAN REMZİ ADNAN,YAKAR TOLGA,ALBAYRAK BÜLENT,ATASEVEN HİLMİ,ATEŞ FEHMİ,COŞAR ARİF MANSUR,DURSUN HAKAN,ERBAYRAK MUSTAFA,GÖKTÜRK HÜSEYİN SAVAŞ,KORKMAZ MURAT,ÖNLEN YUSUF,AKÇAER ÖZTÜRK NEVİN,SEÇKİN YÜKSEL,TÜZÜN AHM, Yayın Yeri: Nobel Tıp Yayınevi, Editör: Mehmet Demir. Fatih Albayrak, Hilmi Ataseven, Hakan Dursun, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
Gastrointestinal semptomlar Bölüm Adı: Gaz ve şişkinlik,YAKAR TOLGA,ALBAYRAK BÜLENT,ALBAYRAK FATİH,ERBAYRAK MUSTAFA,ÖNLEN YUSUF,ÖZTÜRK AKÇAER NEVİN,TÜZÜN AHMET YEKTA,DEMİR MEHMET,SAYGILI YÖNEM,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM,SEÇKİN YÜKSEL,KORKMAZ MURAT,DURSUN HAKAN,AKDOĞAN REMZİ ADNAN,GÖKTÜRK HÜSEYİN SAVAŞ,COŞAR AR, Yayın Yeri: NOBEL TIP YAYINEVİ, Editör: MEHMET DEMİR, FATİH ALBAYRAK, HAKAN DURSUN, HİLMİ ATASEVEN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
Gastrointestinal Semptomlar Bölüm Adı: ,DEMİR MEHMET,ALBAYRAK FATİH,ATASEVEN HİLMİ,DURSUN HAKAN, Yayın Yeri: çukurova nobel tıp, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 344, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü
Gastrointestinal Semptomlar Bölüm Adı: dispepsi (hazımsızlık) olan hastaya yaklaşım,DEMİR MEHMET,ATASEVEN HİLMİ, Yayın Yeri: çukurova nobel tıp kitabevi, Editör: mehmet demir, fatih albayrak, hilmi ataseven, hakan dursun, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: 7288- 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü