REKTÖR

Prof. Dr. Alim YILDIZ

       

1968 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Aynı fakültede Türk-İslam edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul, Aydın ve İzmir'de öğretmenlik görevlerinde bulundu. 1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Doktora çalışmasını 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı. 2004'te yardımcı doçent, 2006'da doçent, 2012 yılında Profesör oldu. 

Değişik gazete ve dergilerde şiir ve yazıları yayımlandı. Muştu ve Buruciye Edebiyat dergilerinde yayın yönetmenliği, Sultanşehir dergisinde sanat danışmanlığı görevini üstlendi. Şiirlerinden bir kısmı bestelendi.

Prof. Dr. Alim Yıldız'ın yayımlanmış 23 kitabı, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunduğu çok sayıda tebliği ve çeşitli dergilerde yayımlanan ilmî makaleleri bulunmaktadır.

Projeler

1 - -> Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 30.01.2018 - 04.12.2018
2 - Sultanşehir Sivasımızın Âşıklarından On İkisi ile İlgili Eserin Hazırlanarak Yayıma Hazır Hâle Getirilmesi -> Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 26.01.2018 - 27.11.2018
3 - -> Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı -> 15.09.2017 - 02.09.2018 100000 TÜRK LİRASI
4 - Sivas taki Vakıf Eserlerinin ve Tanıtım Yazılarının Bilimsel Açıdan İncelenmesi -> Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 30.01.2017 - 01.12.2017
5 - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Yürütülmekte Olan Onlar da Buradaydı ve Sivas Yazarlarıyla Buluşuyor Etkinliklerine Bilimsel Katkı -> Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 16.01.2017 - 20.11.2017 0 TÜRK LİRASI
6 - Sivas la İlgili Şehrengizlerin Hazırlanarak Yayıma Hazır Hale Getirilmesi -> Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 09.03.2017 - 10.11.2017 0 TÜRK LİRASI
7 - Kadı Burhanettin in Çeşitli Yönleriyle Bilim Dünyasına ve Toplumumuza Tanıtılması -> Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 08.02.2016 - 19.12.2016
8 - Şemseddin Sivasi nin Mensur Eserlerinin Yayıma Hazır Hale Getirilmesi ve Topluma Kazandırılması -> Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 15.02.2016 - 19.12.2016
9 - Kadı Burhaneddinin Çeşitli Yönleriyle Topluma Tanıtılması Onunla İlgili Bir Eser Hazırlanması ve Arapça Eserlerinin Türkçeye Tercüme Edilerek Yayıma Hazır Hale Getirilmesi -> Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı -> 15.02.2016 - 19.12.2016