REKTÖR

Prof. Dr. Alim YILDIZ

       

1968 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Aynı fakültede Türk-İslam edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul, Aydın ve İzmir'de öğretmenlik görevlerinde bulundu. 1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Doktora çalışmasını 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı. 2004'te yardımcı doçent, 2006'da doçent, 2012 yılında Profesör oldu. 

Değişik gazete ve dergilerde şiir ve yazıları yayımlandı. Muştu ve Buruciye Edebiyat dergilerinde yayın yönetmenliği, Sultanşehir dergisinde sanat danışmanlığı görevini üstlendi. Şiirlerinden bir kısmı bestelendi.

Prof. Dr. Alim Yıldız'ın yayımlanmış 23 kitabı, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunduğu çok sayıda tebliği ve çeşitli dergilerde yayımlanan ilmî makaleleri bulunmaktadır.

Makaleler

1 - Edebiyatımızda Çok Billinmeyen Bir Tür Rûznâme ve Bir Örneği YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ATLA Religion Database Özgün Makale
2 - Şemseddin Sivasî nin Bilinmeyen Bir Eseri Pendnâme YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: ERDEM, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: TÜBİTAK/ULAKBİM/SBVT Özgün Makale
3 - Fazlullah Moral ın İki Mesnevîsi Ta ziye nâme ve Vefât ı Nebî YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
4 - Şemseddin Sivasî nin Abdülvehhâb Gazi Menâkıbı YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
5 - Ahmed Hamdî nin Manzum Abdülvehhâb ı Gâzî Menkıbesi YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
6 - Sirâcî nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: Cü İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
7 - Bir Öncü Kitap Mevlid name İslâm Araştırmaları Dergisi YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: İslâm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
8 - Sirâcî nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
9 - Manzum Bir Kur an Falı YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: İSTEM, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
10 - Fuzûlî YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: Anadolu''da Aleviliğin Dünü ve Bugünü(Ed. Halil İbrahim Bulut), Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
11 - Müellifi Meçhul Bir Şurûtü s Salât Mesnevîsi YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
12 - Şakir Ahmed Paşa nın Tertib i Nefis Mesnevîsi YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
13 - İlahiyat Fakülteleri Türk İslam Edebiyatı Bilim Dallarında Yapılan Çalışmalar YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
14 - Fakültemiz Yüksek İslam Enstitüsü Mezunu Hocalarımızdan Prof Dr H İbrahim Şener 1934 2006 YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
15 - Süleyman Nazif e Göre İran Edebiyatı nın Edebiyatımıza Tesiri YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
16 - Edebiyatımızda Fenâyî Mahlaslı Şairler YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
17 - Okçuzâde Mehmet Şâhî ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi Ahsenü l Hadis YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
18 - İbrahim Gülşenî nin Pendnâmesi YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
19 - Üsküdarlı Sâfî nin Şi r i Sâfî İsimli Eseri Üzerine YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
20 - Osman Nevres in Olaydı Redifli Gazeline Şerh Denemesi YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
21 - Savaş Yıllarında Çıkan Bir Dergi Edebiyât ı Umûmiye Mecmuası 1916 1919 YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
22 - Üsküdarlı Sâfî nin İslâm ı Hazret i Ömer Yahud Bir Harika Mesnevîsi YILDIZ ALİM, Yayın Yeri: DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale