Telefon: 0.346.2191124

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İç Kontrol İş Akış Şemaları

Mali İşlemler

  1 MALİ İŞLEMLER

Personel İşlemleri

  1 PERSONEL İŞLEMLERİ