Telefon: 0.346.2191124

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İç Kontrol Görev Tanımları

  1 İhale Akış Süreci
  2 Görev Tanımları