Telefon: 0.346.2191124

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Vizyon

Vizyon

İdari ve mali işler Daire Başkanlığı'nın temel vizyonu; Teknolojik imkanlarla donatılmış, bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, üretken ve yenilikçi personeli ile mevcut kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek örnek bir BAŞKANLIK olmaktır.Cumhuriyet Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı uzman, yaratıcı, yenilikçi, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden personeliyle, temin ettiği kaynakları ihtiyacına göre yerinde, her zaman kanunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu, gerçekliği, katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı vereceği hizmeti ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olması, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, araç ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

 

İç Kontrol İş Akış Şemaları

Mali İşlemler

  1 MALİ

Personel İşlemleri

  1 PERSONEL