Telefon: 0.346.2191124

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Misyon

 

Misyon

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın temel misyonu; Üniversitemize bağlı birimlerin hizmet ve faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi , ihtiyaçların ödenekler dahilinde en kısa zamanda kaliteli ve uygun fiyata satın alınması, depolanması ve dağıtılmasıdır.

 

 

İç Kontrol İş Akış Şemaları

Mali İşlemler

  1 MALİ

Personel İşlemleri

  1 PERSONEL