>
İhale Duyuruları
   Uygulama ve Araştırma Hastanesi İhaleleri
   Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhaleleri
   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhaleleri
   Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu İhaleleri
   İhale Sonuçları
   Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhaleleri
   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
   Diş Hekimliği İhaleleri
   Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu