İHALE DUYURULARI

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhaleleri

   3 kalem malzeme alımı (Güzel sanatlar Fakültesi)3 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
   3 kalem malzeme alımı teknik şartnameler (Güzel sanatlar fakültesi)
   3 kalem cihaz ve malzeme alımı teknik şartnameler
   3 kalem cihaz ve malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: