Kamil BIÇKICI

                   

                                                                         Kamil BIÇKICI     

     1966 yılında Amasya’da doğdu. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi.

1991 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmen yardımcılığına,Yeterlilik sınavını müteakip 1993 yılında Muhasebe Denetmenliğine atandı. 1991–2007 yılları arasında Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde Denetmen olarak görev yapmıştır. 2007 yılında Cumhuriyet Üniversitesi'ne İç Denetçi olarak atandı aynı zamanda İç Denetim Birim Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 Çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Mustafa ETİZ

                 

                                                                               Mustafa ETİZ  

 

            01.01.1965 tarihinde Ankara’da doğdu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

          1990 yılında yapılan Muhasebe Denetmenliği sınavını kazandı ve Ankara’da  Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. Yardımcılık dönemini 1991-1992 tarihleri arasında Sivas Defterdarlığında geçirdikten sonra, 1992 Yılında yeterlilik sınavını kazanarak Muhasebe Denetmeni olarak Erzincan Defterdarlığına atandı. Muhasebe Denetmeni olarak sırasıyla; 1992-1998 tarihlerinde Erzincan Defterdarlığında, 1998-2005 tarihlerinde Samsun Defterdarlığında görev yaptı. 2005 Yılında Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına daire başkanı olarak atandı. Bu görevleri müteakip 2007 Yılında Cumhuriyet Üniversitesine iç denetçi olarak atandı ve bu tarihten itibarende halen bu görevine devam etmektedir.  Evli ve 2 çocuk babası olup ingilizce bilmektedir.             

Alparslan AYDIN


 

 Alparslan AYDIN

             1979 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas'ta tamamladı, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünü kazandı, 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümüne yatay geçiş yaptı ve 2001 yılında mezun oldu.
             2003 yılında yapılan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmen Yardımcılığı sınavını kazanarak Muhasebe Denetmen Yardımcısı unvanıyla Ankara Defterdarlığında göreve başladı, ardından Kayseri Defterdarlığında görev yaptı. Yeterlik sınavı sonrasında Muhasebe Denetmeni unvanıyla sırasıyla Kars, Amasya ve Sivas Defterdarlıklarında görev yaptı. 2011 yılında kamu iç denetçi sertifika sınavını kazanarak 2012 yılında Cumhuriyet Üniversitesine iç denetçi olarak atandı. Halen Cumhuriyet Üniversitesi İç Denetim Biriminde görev yapmakta olup İngilizce bilmektedir.     
 

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu