Misyon ve Vizyon

 

 

               Misyonumuz

          İç Denetim Birim Başkanlığı, Üniversitemiz kaynaklarının ekonomik, etkili     ve verimli kullanılması, faaliyetlerine değer katılması ve geliştirilmesi için en      riskli süreçlerde denetim ve danışmanlık faaliyetini gerçekleştirerek yönetim,      kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinlik düzeylerinin artırılmasında      yönetime yapılan katkının en üst seviyeye çıkartılmasını görev edinmiştir.

               Vizyonumuz

          İç denetim ve danışmanlık faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara      uygun olarak gerçekleştiren, kişiler değil faaliyetler, hatalar değil süreçler   üzerinde odaklanarak objektiflik ilkeleri doğrultusunda Üniversitenin      faaliyetlerine yardımcı, hataları önleyici ve yönlendirici önerilerde bulunan      ilkeli, çalışkan ve disiplinli proaktif bir birim olmak.

 

 

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu