Hukuk Müşavirliği
Tanıtım
Misyonumuz
Vizyonumuz
Mevzuat
Soruşturma Rehberi
İç Kontrol
Hizmet Standartları
İletişim
Vizyonumuz

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2'nci maddesinde belirtilen Hukuk Devleti anlayışı çerçevesinde; hukukun üstünlüğü ilkesini temel hedef alarak, idarenin hukuka uygun bir idare anlayışı içerisinde hareket etmesi temel vizyonumuzdur. 

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu