Hukuk Müşavirliği
Tanıtım
Misyonumuz
Vizyonumuz
Mevzuat
Soruşturma Rehberi
İç Kontrol
Hizmet Standartları
İletişim
Tanıtım

 

Hukuk Müşavirliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesinde, üniversite idari teşkilatı içerisinde sayılmış olmakla birlikte, avukatlık yasası ve yönetmeliğine tabi olarak da çalışan hukuk müşaviri, avukatlar ve birimde görevli diğer memurlardan oluşan bir danışma, takip ve uygulama birimidir.

Hukuk Müşavirliğinin görevleri, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesinde sayılmıştır. Buna göre;

  •  Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,
  •  Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,
  •  Verilecek benzeri diğer görevleri yerine  

 

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu