Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Dr. Mustafa Yıldıran'a İktisadi Araştırmalar Vakfı'ndan Ödül

İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından Düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkelerin Küresel Ekonomik Krize Karşı Geliştirdikleri Ekonomi Poltikaları konulu yarışmada "Küresel Finans Krizinin Gelişen Ülke Ekonomilerine Etkisi: Yükselenler ve Çözülenler" adlı eseriyle Üniversitemiz  Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldıran değerlendirme jürisi tarafından ikinci seçilmiştir.

Sayın Yıldıran'ı Cumhuriyet Üniversitesi  Rektörlüğü olarak kutluyor, başarılarının  devamını  diliyoruz  • Haber Tarihi : 30.12.2010

AYLARA GÖRE HABERLER