TIP FAKÜLTEMİZE, UTEAK’TAN DEĞERLENDİRME ZİYARETİ

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin tıp eğitiminin akreditasyonunu sağlama çalışmaları kapsamında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nca (UTEAK) görevlendirilen tarafsız 5 kişiden oluşan uzman ekip yerinde değerlendirme ziyareti yaptı.

UTEAK tarafından görevlendirilen uzman ekip ziyaretini değerlendiren Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu,  “Fakültemiz mezuniyet öncesi tıp eğitimi programları akreditasyonu hazırlık çalışmaları 2011-2012 eğitim yılı başında başladı. Ocak 2012 de Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na (UTEAK) yaptığımız akredite olma başvurusu kabul edildi” dedi.

Akreditasyonun amacının Türkiye'deki tıp fakülteleri için eğitim sistemindeki belirlenen ulusal standartların karşılanmasını sağlama, hekim yetiştirmede mezunların kalitesini güvenceye alacak bir mekanizmanın ve bir kurumun oluşturulması ve işletilmesi ile sağlık hizmetlerinin ve toplum sağlığının geliştirilmesini sağlamak olduğunu anlatan Prof. Dr. Köylüoğlu, Fakültelerindeki tıp eğitiminin bu kurul tarafından denetlenmesi için başvuruda bulunduklarını belirterek “Başvuru sonrası dönemde dokuz başlık altında toplanan 40’ı temel, 45’i gelişim standardı olan 85 ulusal standart yönünden durumunu değerlendirmiş, saptadığı eksiklikleri giderici önemli önlemler almış ve uygulamaya geçirmiştir. Akredite edilebilme koşulu en azından temel standartların tamamının karşılanmış olmasıdır. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öz değerlendirme raporu, 85 standardın her biri için mevcut durumu, yapılan iyileştirmeleri ve sağlanan gelişmeleri içerecek biçimde hazırlanmış ve Eylül 2012’de UTEAK’a sunulmuştur. Son bir yıllık dönem, standartları karşılama, sürekli yenilenme ve gelişme amaçlarıyla fakültemizde eğitime odaklanma dönemi olmuştur. Bu çalışmalar sonucu, tıp eğitiminde sürekli yenilenme ve gelişmeyi sağlayıcı bir alt yapı oluşmuş durumdadır. Bu çalışmaların tamamına tıp öğrencileri aktif biçimde katılmışlardır. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin UTEAK’a sunduğu öz değerlendirme raporu, UTEAK tarafından incelenmiş, içindeki bilgi ve belgelere dayalı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel standartları sağladığı kararına varılmıştır. Raporumuzun kabul edilmesi sonrasında kurul tarafından oluşturulan ziyaret ekibi yapılanları yerinde görmek amacıyla fakültemizi ziyaret etti. Bu ziyaret ve yerinde değerlendirme çalışmaları 16-20 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu ziyaret raporuna göre akreditasyon kararı UTEAK tarafından 2013 Şubat ayı içerisinde verilecektir” şeklinde konuştu.

  • Haber Tarihi : 21.12.2012

AYLARA GÖRE HABERLER