GENEL SEKRETERLIK
Genel Sekreterlik
 Tanıtım
 Genel Sekreter
 Genel Sekreter Yardımcısı
 Bağlı Bölümler
 Sivil Savunma Birimi
 Personel Listesi
 İletişim
İletişim
Genel Sekreterlik
Harici Telefon: 0346 219 11 11
Genel Sekreter Dahili Telefon: 0346 219 10 10 ( 1003 )
Genel Sekreter Yardımcıları Dahili Telefon: 0346 219 10 10 ( 1004 )
Faks: 2191103
e-mail: gensek@cumhuriyet.edu.tr
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu