Hastane   |   ÜYS   |   ÜBS   |   E- Posta   |   Kütüphane   |   İletişim   |   Arama   |   Bilgi Edinme   |   Ana Sayfa   |   EN
Genel Sekreterlik
 Tanıtım
 Genel Sekreter
 Genel Sekreter Yardımcısı
 Bağlı Bölümler
 Personel Listesi
 İletişim
Genel Sekreter Vekili : Prof. Dr. Ömer POYRAZ

1958 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas'ta tamamladı. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1980 ? 1986 yılları arasında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın İzmir ve Tokat'taki çeşitli kuruluşlarında Veteriner Hekim olarak görev yaptı. Şubat 1986 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1990 yılında doktorasını tamamladı. Aynı Anabilim Dalında 1991 yılında uzman, 1993 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 1995 yılında doçentlik sınavını başararak doçent unvanını aldı. 2001 yılında profesör oldu. 2006 yılında Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına seçildi. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli dönemlerde Şarkışla Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Suşehri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı, Tıp Fakültesi öğrenci koordinatörlüğü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı görevlerinde bulundu. 15 Ağustos 2012 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne asaleten atandı. Bu görevine devam etmekte iken 9 Ocak 2014 tarihinde Üniversitemiz Genel Sekreterlik görevine vekaleten atandı. Çeşitli ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış 76 adet bilimsel makalesi ve üniversitemiz yayını olan Mikrobiyoloji alanında 4 adet ders kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

 
 
 
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu