GENEL SEKRETERLIK
Genel Sekreterlik
 Tanıtım
 Genel Sekreter
 Genel Sekreter Yardımcısı
 Bağlı Bölümler
 Sivil Savunma Birimi
 Personel Listesi
 İletişim
Tanıtım

Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın Raportörlük görevi yapmak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılmasını, korunmasını ve saklanmasını sağlamak ve üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Üniversitenin iç ve dış yazışmalarını koordine etmek, Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, Genel Sekreterlik kendine bağlı birimler aracılığıyla da çeşitli görevleri yerine getirir.

Genel Sekreterliğin Görevleri

 • Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile bir genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
 • Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.
 • Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.
 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin, verimli düzenli ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük yapmak; bu kurallarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.
 • Üniversite İdari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak
 • Basın ve Halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek
 • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu