Go to the top


Prof. Dr. FUAT SEZGİN

YILI / 2019

Hakkında

  • Adı: Prof. Dr. Fuat SEZGİN
  • Doğum Tarihi: 24 Ekim 1924
  • Doğum Yeri: Bitlis
  • Vefat Tarihi: 30 Haziran 2018

Gayretimin bir kısmı bilim dünyasına hizmet, ama diğer çok mühim bir gayesi ise; koskoca bir İslam aleminin yitirmiş olduğu kendine hürmeti,güveni ve İnsanlık tarihindeki yerini hatırlatmak, kaybettiklerini iade etmek içindir.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni kurdu.

Genelge

2018/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

GENELGE 2018/6 2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesi uygun görülmüştür.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonlar Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile birlikte yapılacaktır.

İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla yapılacak söz konusu çalışmalara ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü destek ve katkının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

5 Eylül 2018


Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Özgeçmiş

Prof. Dr. Fuat SEZGİN (1924-2018)

24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis’te dünyaya gelen Fuat Sezgin, ilkokulu Doğubayazıt’ta, ortaokul ve liseyi ise Erzurum’da bitirdikten sonra 1943 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat (Doğu bilimi) Araştırmaları Enstitüsü’nde ünlü Alman şarkiyatçı Prof. Dr. Hellmut Ritter’in (1892-1971) öğrencisi olan Sezgin, Ritter’in tavsiyesi üzerine İslâm bilimlerine yöneldi. 1951’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Arap dili ve edebiyatı alanında “Buhârî’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Bu çalışmasıyla, hadis kaynağı olarak İslâm kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhârî’nin sözlü kaynaklar yerine yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı.
Doçent unvanını 1954 yılında alan Sezgin, 1960 askeri darbesinin ardından üniversitelerden uzaklaştırılan 147 akademisyen arasında kendi adının da bulunması üzerine 1961’de Türkiye’den ayrıldı ve çalışmalarına Goethe Üniversitesi’nde (Frankfurt) devam etti. Câbir bin Hayyân hakkında hazırladığı ikinci tezini 1965’te Goethe Üniversitesi Doğa Bilimleri Tarihi Enstitüsü’ne sunan ve bir yıl sonra profesörlüğe yükseltilen Sezgin, aynı yıl kendisi gibi şarkiyatçı olan Ursula Sezgin ile evlendi.
Alanında şimdiye kadar yazılan en kapsamlı eser kabul edilen Geschichte des arabischen Schrifttums (Arapça Yazma Eserler Literatürü Tarihi) başlıklı kapsamlı eserinin ilk cildini 1967’de yayımlayan Sezgin, 1978’de Kral Faysal İslâmi İlimler Ödülü’ne lâyık görüldü. Bu ödül nedeniyle kendisine takdim edilen maddi desteği değerlendirerek 1982’de Goethe Üniversitesi Arap-İslâm Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nü, ertesi yıl ise bu enstitü bünyesinde, tarih boyunca Müslüman bilim insanlarının icat ettiği 800’den fazla bilimsel alet ve düzeneğin modellerinin sergilendiği İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni kurdu. Bu müzenin bir benzerini 2008 yılında İstanbul’da kuran Sezgin, 2010 yılında ise Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın kuruluşuna öncülük etti.
Kahire Arap Dili Akademisi, Şam Arap Dili Akademisi, Fas Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdat Arap Dili Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliği de dâhil olmak üzere çok sayıda ödül ve nişana layık görülen Sezgin’e; Erciyes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanları verildi. Frankfurt am Main Goethe Plaketi, Almanya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslâmi Bilimler Kitap Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile taltif edildi. Prof. Sezgin’in öncülüğünde kurulan İstanbul İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 Özel Ödülü’ne lâyık görüldü.
Arapça, Süryanice, İbranice, Latince ve Almanca başta olmak üzere toplam 27 dil bilen Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran 2018’de İstanbul’da vefat etti ve Gülhane Parkı’ndaki İstanbul İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin bahçesine defnedildi. Vefatının ardından, 2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilân edildi.

Prof. Sezgin ve çalışmaları hakkında daha detaylı bilgilere aşağıdaki kitap ve makalelerden ulaşılabilir:

1. Anonim. “Prof. Dr. Fuat Sezgin’in özgeçmişi,” SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2017;40:1-4.
2. Bayhan, Nevzat. Bilimler Tarihinde Zirve İsim: Prof. Dr. Fuat Sezgin. İstanbul: Yafa Yayınları; 2013.
3. Yılmaz, İrfan. Fuat Sezgin – Yitik Hazinenin Kâşifi. İzmir: Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları; 2009.
4. Turan, Sefer. Bilimler Tarihçisi Fuat Sezgin. İstanbul: Timaş Yayınları; 2010.
5. Turan, Sefer. Fuat Sezgin – Bilim Tarihi Sohbetleri. İstanbul: Timaş Yayınları; 2018.

Prof. Dr. Fuat Sezgin´in Öncülüğündeki Kuruluşlar:

Dünyanın en büyük bilim tarihçisi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam bilim tarihi sahasında 65 yıllık çalışmasının ürünü olan 17 ciltlik Arap-İslam Bilim Tarihi adlı en kapsamlı eseri yazmıştır. Aynı zamanda önemli kurumların kuruluşuna öncülük etmiş büyük bir kurucudur.
• 1982 yılında Frankfurt Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nü kurmuştur.
• 1983’te 800’den fazla objenin sergilendiği Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü Müzesi’ni kurmuştur.
• Hayatı boyunca dünyanın her yerinden kendi imkanlarıyla aldığı 45 bin ciltlik kitap, 10 bine yakın mikrofilm arşivi ile bilimler tarihi sahasında dünyada tek olma özelliğine sahip koleksiyon bir kütüphaneyi kurmuştur.
• 2008 yılında İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni kurmuştur.
• 2010 yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın kurulmasını sağlamıştır.
• 2013 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Tarihi bölümünün kurulmasını sağlamıştır.
• 2013 yılında FSMVÜ bünyesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nün kuruluşunu sağlamıştır.
• 2015 yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yayınevi’nin kuruluşunu sağlamıştır.

Eserleri

Prof. Dr. Fuat SEZGİN(1924-2018)

Prof. Dr. Fuat Sezgin, önemli bir kısmı İslâm bilim ve kültürünün kaynak eserlerini konu alan 1000’i aşkın bilimsel çalışma yayınlamıştır. Türkçe telif ve tercüme eserleri arasında şu kitaplar sayılabilir:

Sezgin, Fuat.

İstanbul

Timaş Yayınları; 2015.
1984 Yılından 2011 Yılına Kadar Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Yayınlarına Yazılan Avrupa Dillerindeki Önsözler.
Sezgin, Fuat.

İstanbul

Boyut Yayın Grubu; 2013
Amerika Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis.
Sezgin, Fuat.

İstanbul

Timaş Yayınları; 2012.
İslam Bilimler Tarihi Üzerine Konferanslar.                                                  
Sezgin, Fuat.

Ankara

TÜBA Yayınları; 2014.
İslam Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri.                                                         
Sezgin, Fuat.

İstanbul

Boyut Yayınları; 2009.
İslam Uygarlığında Astronomi, Coğrafya ve Denizcilik.                                                          
Sezgin, Fuat.

İstanbul

Boyut Yayın Grubu; 2012.
İslam Uygarlığında Mimari, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp, Saatler, Optik Mineraller, Savaş Tekniği, Antik Objeler.
Sezgin, Fuat.

Ankara

Türkiye Bilimler
Akademisi Yayınları; 2007.
İslam’da Bilim ve Teknik – Arap İslam Bilimleri Tarihine Giriş. Cilt: I. Çev: Abdurrahman Aliy.
Sezgin, Fuat.

Ankara

Türkiye Bilimler
Akademisi Yayınları; 2007.
İslam’da Bilim ve Teknik – Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler Koleksiyonu Kataloğu: 1) Astronomi. Cilt: II. Çev: Abdurrahman Aliy.
Sezgin, Fuat.

Ankara

Türkiye Bilimler
Akademisi Yayınları; 2007.
İslam’da Bilim ve Teknik – Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler Koleksiyonu Kataloğu: 2) Coğrafya 3) Denizcilik 4) Saatler 5) Geometri 6) Optik. Cilt: III. Çev: Abdurrahman Aliy.
Sezgin, Fuat.

Ankara

Türkiye Bilimler
Akademisi Yayınları; 2007.
İslam’da Bilim ve Teknik – Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler Koleksiyonu Kataloğu: 7) Tıp 8) Kimya 9) Mineraller. Cilt: IV. Çev: Abdurrahman Aliy.
Sezgin, Fuat.

Ankara

Türkiye Bilimler
Akademisi Yayınları; 2007.
İslam’da Bilim ve Teknik – Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler Koleksiyonu Kataloğu: 10) Fizik 11) Mimari 12) Savaş Tekniği 13) Antik Objeler. Cilt: V. Çev: Abdurrahman Aliy.
Sezgin, Fuat.

İstanbul

İBB Yayınları; 2010.
İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Toplu Bir Bakış).                  
Sezgin, Fuat.

İstanbul

Boyut Yayın Evi; 2018.
Kâtip Çelebi’nin Esas Kitab-ı Cihannüması ve Coğrafya Tarihindeki Yeri.                  
Sezgin, Fuat.

İstanbul

Timaş Yayınları; 2010.
Tanınmayan Büyük Çağ – İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihinden.                  

Prof. Sezgin’in eserleri hakkında daha detaylı bilgilere http://www.ibtav.org/eserleri adresinden ulaşılabilir.

Prof. Sezgin’in müzedeki eserleri hakkında daha detaylı bilgilere http://www.ibtav.org/eserler adresinden ulaşılabilir.

Fotoğraflar

İletişim

ADRES
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü ,
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
58140 KAMPÜS/SİVAS.
TELEFON
+90 346 219 10 10 - 2620
BELGEGEÇER
+90 346 219 12 70

KOMİSYON



Prof. Dr. Ali AKSU                    Başkan
Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ              Üye
Prof. Dr. Hakan KOÇ                     Üye
Prof. Dr. Baki KESKİN                   Üye
Doç. Dr. Abdullah KAYA               Üye
Doç. Dr. Serkan AKKAOYUN        Üye
Doç. Dr. Murat BURSAL                Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÖZGÜL        Üye
Mühendis Şerife KELEŞ               Üye